جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      در جريان بازديدرئيس واحد پزشكي تهران از مركز تحقيقات واحد پزشكي تهران

 

     در جريان بازديدرئيس واحد پزشكي تهران از مركز تحقيقات واحد پزشكي تهران مطرح شد :
گام بلند مركز تحقيقات علوم پزشكي در مسير انجام پژوهش هاي بنيادي
شاهرخ رامين رئيس واحد پزشكي تهران ضمن بازديد از آزمايشگاه هاي مختلف مركز تحقيقات علوم پزشكي بر تشويق و به كارگيري اساتيد و اعضاي هيات علمي و دانشجويان محقق و نيز همكاري علمي با ساير مراكز تحقيقاتي و آموزشي تاكيد نمود . در جريان اين بازديد مسئولين هر آزمايشگاه روند كار و فعاليت هاي پژوهشي در حال انجام را توضيح دادند.
رئيس واحد پزشكي تهران با اشاره به پيشرفت هاي روز افزون درحوزه سلامت گفت : تشخيص و درمان بيماري ها در گرو تحقيقات و پژوهش هاي مداوم مراكز دانشگاهي در سراسر دنيا مي باشد . وي افزود :
در حوزه علوم پزشكي بيمارستانها بستر مناسبي براي انواع پژوهش هاي كاربردي هستند زيرا امكان حضور بر بالين بيمار و همچنين تنوع اقدامات كلينيكي و پارا كلينيكي شرايط مساعدي را براي انواع تحقيقات ميسر مي سازد .
رامين گفت : در حال حاضر واحد پزشكي تهران با در اختيار داشتن سه بيمارستان زمينه همواري براي انجام انواع مطالعات و پژوهش هاي كاربردي ايجاد نموده است و بايستي شرايط مطلوبي براي انجام تحقيقات بنيادي فراهم كنيم و سهم خود را در بخش فعاليت هاي آموزشي و تحقيقاتي ارتقاء دهيم ، در اين راه عظيم ترين سرمايه و ثروت ما اساتيد و پژوهشگران نمونه و توانمند ي هستند كه تا كنون نيز نتايج دستاوردهاي علمي خود را در مجامع ملي و بين المللي ارائه نموده اند . وي گفت : مركز تحقيقات واحد پزشكي تهران در شبكه تحقيقاتي وزارت بهداشت قرار دارد و ما مي توانيم در ظرفيت ملي از آن استفاده كنيم .
ماندانا حسن زاد رئيس مركز تحقيقات علوم پزشكي تهران ضمن خوشامدگويي به تشريح فعاليت هاي اين مركز پرداخت وي گفت : هم اكنون فعاليتهاي مركز تحقيقات علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي به دو شاخه تقسيم مي شوند
در شاخه اول فعاليتهاي باليني از طريق دفاتر مستقر در بيمارستانهاي اميرالمومنين (ع) ، جواهري و بوعلي پيگيري مي شود و در هريك از بيمارستانهاي فوق همكاران و رابطان مركز تحقيقات به مشاوره و بحث و بررسي پيرامون طرح هاي ارائه شده مي پردازند .
شاخه دوم مربوط به انجام تحقيقات علوم پايه است كه در آزمايشگاه هاي مستقر در مركز تحقيقات واحد پزشكي تهران صورت مي گيرد . رئيس مركز تحقيقات علوم پزشكي تهران افزود : هدف اصلي مركزتحقيقات علوم پزشكي ، تعيين خط مشي تحقيقاتي در خصوص انجام و گسترش پژوهشهاي بنيادي ، و همچنين ارائه راه حل در امور بهداشتي – درماني در زمينه علوم پايه و باليني است . و محققان در اين آزمايشگاه ها به دنبال يافتن راههاي عملياتي هستند كه بتوانند سلامت و حيات انساني را ارتقاء دهند . دكتر حسن زاد با اشاره به تحقيقاتي كه هم اكنون در آزمايشگاههاي كشت سلول ، آزمايشگاه ژنتيك ، آزمايشگاه ميكروبيولوژي ، آزمايشگاه جنرال ، آزمايشگاه تحقيقات فيزيولوژي و فارموكولوژي ، آزمايشگاه تحقيقات علوم اعصاب و آزمايشگاه حيوانات در حال انجام است گفت : با توسعه امكانات و تجهيزات آزمايشگاهي مركز تحقيقات علوم پزشكي آماده پذيرش طرح هاي تحقيقاتي در قالب پروژه هاي اعضاي هيات علمي و همچنين پايان نامه هاي دانشجوئي خواهيم بود .
دكتر رامين در پايان اين بازديد از رئيس مركز تحقيقات بخاطر تلاش و جديت در بهبود فرايندها و عقد تفاهم نامه هاي همكاري با ساير مراكز علمي و دانشگاهي و نيز علاقه و پشتكار ساير مسئولان و كارشناسان براي پيشرفت و توسعه هرچه بيشتر اين مركز تقدير و تشكر نمود .

 

 
 

در جريان بازديدرئيس واحد پزشكي تهران از مركز تحقيقات واحد پزشكي تهران نسخه قابل چاپ

Preview