جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      سه انتصاب و جابجائي در حوزه امور مالي واحد پزشكي تهران

 

     دكتر شاهرخ رامين رئيس واحد پزشكي تهران طي احكام جداگانه اي سرپرست هاي ادارات كل امور مالي واحد پزشكي تهران و بيمارستانهاي امير المومنين وبوعلي را منصوب كرد .
به موجب اين احكام آقاي اصغر عليجاني بعنوان سرپرست اداره كل امور مالي واحد پزشكي تهران منصوب و جانشين آقاي محمد مهلوجي نطنزي مدير كل امور مالي و ذيحسابي واحد شد .
آقاي محمد مهلوجي نطنزي جانشين آقاي داوود ربيعي و سرپرست معاونت اداري و مالي مركز پزشكي ، آموزشي و درماني بيمارستان بوعلي شد .
و آقاي داوود ربيعي معاون اداري و مالي بيمارستان امير المومنين و جانشين آقاي فرهاد خسرويان عرب شد
رئيس دانشگاه آزاد اسلامي در رابطه با علت اين جابجائي و تغيير و تحولات گفت : يكي از مزيت هاي اين واحد دانشگاهي بهره مندي از منابع انساني با ارزش ، ذيصلاح و علاقمندي است كه با دلسوزي و تلاش بسيار براي توسعه و پيشرفت دانشگاه براي رسيدن به جايگاهي متعالي تر مي كوشند . واحد پزشكي تهران مجموعه واحدي متشكل از چهار مركز درماني و سه بيمارستان است و اداره هيچكدام از اين بيمارستانها خارج از اختيارات و مسئوليت واحد پزشكي تهران نيست و هر گونه جابجائي و تغيير و تحولي صرفاٌ بدليل آشنائي هرچه بيشتر با نقاط قوت و ضعف ، استفاده از تجربيات مفيد و سازنده ، همفكري و تشريك مساعي همكاران با يكديگر است . وي افزود : همه ما پرسنل واحد پزشكي تهران اعم ازكاركنان خدوم و زحمتكش و اعضاي هيات علمي فرهيخته مشت واحدي هستيم كه با همبستگي كامل به افق هاي روشن اين واحد دانشگاهي چشم اميد دوخته ايم . دكتر رامين سيستم چرخشي و جابجائي پرسنل را به خون تازه اي تشبيه نمود كه باعث پويائي و تحرك و نيز خلاقيت و ابتكار در سازمان هاي چابك مي شود .

 

 
 

سه انتصاب و جابجائي در حوزه امور مالي واحد پزشكي تهران نسخه قابل چاپ

Preview