جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران اعلام نمود:

 

     جدول زمانبندی کنگره ها ، سمینارها و همایش های علوم پزشکی کشوردر سال1387(نو آوری و شکوفایی) دکتر محمد رضا خانی رئیس دفتر ارتباط باصنعت طی مصاحبه ای اعلام نمود:درراستای گسترش تبادلات علمی آموزشی وتحقیقاتی هر چه بیشتر اساتید ودانشجویان در عرصه های علوم پزشکی،مرکزتحقیقات علوم پزشکی دانشگاه آزاداسلامی واحد پزشکی تهران برنامه های کنگره ها ،همایشها ،ونمایشگاههای مرتبط با رشته های پیراپزشکی وعلوم پزشکی کشوررا به صورت جدول زمان بندی شده، و جامع در اختیارعلاقه مندان قرار داده است وی گفت در سال جاری (1387) سال شکوفائی ونوآوری جمعا تعداد 30 همایش، کنگره وجشنواره علوم پزشکی توسط دانشگاههای علوم پزشکی در سطح کشوربرگزار می گردد . وی گفت : طبق برنامه های اعلام شده از سوی مراکز علمی و آموزشی کل کشور تعداد 3همایش و کنگره در فروردین ماه ،تعداد 11همایش و کنگره در اردیبهشت ماه ، تعداد 9همایش در خرداد ماه ،تعداد3همایش در تیرماه ،یک همایش در مرداد ماه،یک همایش در مهر ماه ،یک همایش در آبان ماه ویک اهمایش در اسفند ماه خواهد بود .

 

 
 

دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران اعلام نمود: نسخه قابل چاپ

Preview