جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      شروع عمليات ساخت و سازو بهينه سازي ساختمان هاي آموزشي و اداري

 

     شروع عمليات ساخت و سازو بهينه سازي ساختمان هاي آموزشي و اداري در واحد پزشكي تهران مهندس فرشيد سلگي معاون عمران واحد پزشكي تهران با حضور در جلسه هيات رئيسه از آغاز عمليات ساخت و ساز و تخريب ساختمانهاي فرسوده اداري و بهينه سازي فضاهاي آموزشي و همچنين افزايش تعداد كلاسهاي درسي طبق استاندارها و شاخص هاي نظام آموزش عالي ، ازاواخر خردادماه سال جاري خبر داد .
معاون عمران واحد پزشكي تهران در باره هدف از اجراي اين طرح گفت : بر اساس نقشه راهبردي و برنامه استراتژيك اين واحد دانشگاهي در جهت افزايش رشته هاي تحصيلي و جذب بيشتر دانشجو ضروري است كه از هم اكنون نسبت به تغيير كاربري ساختمانهاي موجود ، جابجائي و تفكيك ساختمانهاي اداري از فضاهاي آموزشي و همچنين افزايش متراژ كلاسها بر اساس نياز دانشكده هاي موجود تمهيدات ويژه اي در نظر گرفته شود . وي افزود : خاتمه فصل امتحانات و شروع تعطيلات تابستاني فرصت مناسبي براي انجام باز سازي و فعاليت هاي عمراني در نظر گرفته شده است . سلگي با تقدير از حمايت و پيگيريهاي دكتر شاهرخ رامين رئيس واحد پزشكي تهران براي اجرائي شدن پروژه هاي عمراني گفت : بدون ترديد اتمام و به سامان رسيدن اين اهداف بدون پشتيباني و همكاري همه جانبه دكتر سيد مهدي معاون مالي – اداري دانشگاه ميسر نمي شود . معاون عمران واحد پزشكي تهران پيش بيني نمود : بر اساس محاسبات كارشناسانه ، عمليات عمراني واحد پزشكي تهران در تمام طول سه ماهه تابستان و تا اواخر شهريور ماه سال جاري ادامه يافته و دانشجويان مي توانند با شروع سال تحصيلي جديد ، از فضاهاي آموزشي مطلوب تري بهره مند شوند .

 

 
 

شروع عمليات ساخت و سازو بهينه سازي ساختمان هاي آموزشي و اداري نسخه قابل چاپ

Preview