جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      برگزاري كارگا ه هاي آموزش نماز و احكام و مفاهيم قرآن در واحد پزشكي تهران

 

     رحيم طياريه مديرامورفرهنگي واحد پزشكي تهران طي گزارشي از برگزاري كارگاه آموزش نماز و احكام و نيز كارگاه آموزش مفاهيم قرآن كريم خبر داد. وي گفت: مقارن با ايام ماه مبارك رمضان و در راستاي اشاعه و ترويج فرهنگ نماز و به همت مير مسعود فاطمي معاونت فرهنگي واحد پزشكي تهران كارگاه هاي آموزش نماز و احكام و مفاهيم قرآن " ويژه كاركنان " بطور همزمان در سطح واحد و همچنين ساير مراكز درماني " بوعلي ، اميرالمومنين و جواهري " در نيمه اول ماه مبارك رمضان سال جاري طبق جدول زمانبندي و در روزهاي مختلف هفته برگزار مي گردد . طياريه گفت : شركت كنندگان در اين كارگاه ضمن شناخت و آشنائي با فلسفه وجودي نماز و احكام از محضر اساتيد گروه معارف واحد پزشكي تهران بهره مند مي شوند .
مديرامورفرهنگي واحد پزشكي تهران افزود : به شركت كنندگاني كه آزمون پايان دوره را با موفقيت سپري نموده اند گواهي نامه دوره اعطاء خواهد شد .

 

 
 

برگزاري كارگا ه هاي آموزش نماز و احكام و مفاهيم قرآن در واحد پزشكي تهران نسخه قابل چاپ

Preview