جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      در آخرین رتبه بندی دانشگاه های جهان در سال 2012/دانشگاه آزاد اسلامی موفق به کسب رتبه نخست کشوری در پژوهش شد

 

     معاون پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامی گفت: در آخرین رتبه بندی دانشگاه های جهان در سال 2012 دانشگاه آزاد اسلامی از سوی نظام scimago موفق به کسب رتبه نخست کشوری و رتبه دوم منطقه ای و 231 جهان در امور پژوهشی شده است.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی، نظام رتبه بندی scimago حاوی تعدادی از شاخص های علم سنجی است که بر ابعاد اصلی عملکرد پژوهشی موسسات تاکید دارد، در واقع هدف از این رتبه بندی ارزیابی عملکرد پژوهشی دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی کشورها در سطح جهان است.
دوره ای که این رتبه بندی مدنظر قرار گرفته است تولیدات علمی کشورها در فاصله سال های 2006 تا 2010 می باشد. در این رتبه بندی نام 3هزار و 290 موسسه آموزش عالی و پژوهشی مشاهده می شود که مسئول بیش از 80 درصد عملکرد علمی جهان در فاصله سال های ذکر شده می باشند که توسطscopus نمایه سازی شده است.

 

 
 

در آخرین رتبه بندی دانشگاه های جهان در سال 2012/دانشگاه آزاد اسلامی موفق به کسب رتبه نخست کشوری در پژوهش شد نسخه قابل چاپ

Preview