جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      به همت تعاوني مسكن واحد پزشكي تهران همه اعضاي هيات علمي و كاركنان خانه دار مي شوند

 

     در مراسم کلنگ زنی و احداث ساختمان جدید پروژه برج مرواريد عنوان شد:
به همت تعاوني مسكن واحد پزشكي تهران همه اعضاي هيات علمي و كاركنان خانه دار مي شوند
دكتر شاهرخ رامين رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد پزشكي تهران با حضور در مراسم کلنگ زنی و احداث ساختمان جدید پروژه برج مرواريد برضرورت ايجاد تحولی عظیم در نحوه ارایه خدمات به پرسنل عضو هيات علمي و كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي در مجموعه واحد پزشكي تهران و مراکز درمانی تابعه از جمله بيمارستانهاي بوعلي ، جواهري ، اميرالمومنين و درمانگاه قدس خبر داد .
اين مراسم، روز چهارشنبه 28 مرداد ماه با حضور دکتر شاهرخ رامين رئيس واحد پزشكي تهران ، معاونين ،روساي مراکز درمانی تابعه ، برخي از اساتيد و اعضاي هيات علمي و نمايندگاني از سوي كاركنان واحد پزشكي تهران در محل احداث این پروژه واقع در شهر رودهن برگزار شد و بازديد كنندگان از نزديك موقعيت مكاني و امكانات بي نظير اين پروژه عظيم را مشاهده كردند .
رامين در ابتداي اين مراسم گفت : قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در" اصل سی ویکم" داشتن "مسکن متناسب با نیاز" را،حق هر فرد وخانوادةایرانی می داندودولت را موظف می سازد، برای آنها که نیازمندترند بارعایت اولویت، این نیاز را تـأمین نماید.همچنین در"اصل چهل وسوم" نیز بر" تأمین نیازهای اساسی" از قبیل مسکن صحه گذاشته است.
رئيس واحد پزشكي تهران گفت : پرسنل دانشگاه آزاد اسلامي نيز همانند ساير كاركنان مراكز و سازمانهاي دولتي ، درمقابل رشد شتابان تورم در کشور یکی ازآسیب پذیرترین اقشار جامعه می باشند و بايد براي رفاه آنان نيز همچون كاركنان رسمي دولت تمهيداتي انديشيد زيرا اکثر آنها شرایط درآمد در زندگیشان به گونه ای است که امکان هر گونه پس انداز را نخواهند داشت وهمچنین وضعیت شغلي آنها با توجه به نوع کار وزمانی را که برای انجام آن در ادارات می گذرانند، به گونه ای است که کمتر کسی مي تواند دارای شغل دوم باشد. رامين افزود : ازآنجایی که در فرآیند توسعه کشور، کارکنان متولی اصلی ومجریان وکارگزاران توسعه می باشند،رسیدگی به نیازهای آنها بخصوص نياز به مسکن از اهمیت بسزایی بر خوردار است.زيرا توسعه محقق نمی شود ،مگر اینکه ماشرایطی را فراهم آوریم که کارکنان بتوانند با فراغت خاطر ورغبت لازم به برنامه ریزی وهمکاری وارائه راهکارهای اجرایی لازم در امور محوله بپردازند. شرایطی که اثرات آن بر همة اعضای جامعه مؤثر است.
رئيس واحد پزشكي تهران خاطر نشان ساخت : در حال حاضر با هماهنگي كه با موافقت معاونت محترم علوم پزشكي و سايرمسئولان ذيصلاح انجام شده است احداث پروژه برج مرواريد به منظور دستيابي و رفاه هرچه بيشتر كاركنان واحد پزشكي تهران در دستور كار قرار گرفته است اسماعيل نواربافي مدير عامل تعاوني مسكن واحد پزشكي تهران نيز در خصوص چگونگي واگذاري واحدهاي برج مسكوني مرواريد گفت : كليه اعضاي تعاوني مي توانند به استناد مبايعه نامه و قرارداد اين واحد دانشگاهي با مراجعه به دفتر تعاوني و پرداخت اوليه و نيز هزينه هاي پروانه شهرداري نسبت به ثبت نام اقدام و از تسهيلات ويژه و مزاياي دريافت وام مسكن اهدائي برخوردار شوند . نواربافي گفت : بعد از مراسم افتتاح و كلنگ زني پروژه برج مرواريد كليه علاقمندان مي توانند از پروژه شهرك ييلاقي ويلايي آردينه و برج مسكوني مرواريد بازديد نمايند .

 

 
 

به همت تعاوني مسكن واحد پزشكي تهران همه اعضاي هيات علمي و كاركنان خانه دار مي شوند نسخه قابل چاپ

Preview