جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      تقويم دانشگاهي نيمسال اول 93-92 در واحد پزشكي تهران اعلام شد

 

     فرهاد ادهمي مقدم معاون آموزشي واحد پزشكي تهران طي گزارشي از تاريخ شروع ترم جديد تحصيلي در مهر ماه سال جاري براي كليه رشته هاي تحصيلي گروه علوم پزشكي و گروه غير پزشكي خبر داد . معاون آموزشي واحد پزشكي تهران روز 23 شهريور ماه سال 1392 را تاريخ شروع ترم گروههاي پزشكي و غير پزشكي اعلام نمود . ادهمي افزود : تاريخ شروع ترم دانشجويان پزشكي درمقطع فيزيوپاتولوژي اول مهر ماه و تاريخ پايان ترم دانشجويان اين مقطع تحصيلي در روز 28 اسفند ماه سال 1392مي باشد.
وي در ادامه گفت : تاريخ شروع و پايان امتحانات كليه رشته هاي تحصيلي گروه علوم پزشكي و گروه غير پزشكي 21 دي ماه لغايت 10 بهمن ماه سال جاري در نظر گرفته شده است . در ادامه امير عباس لشكري مدير كل حوزه آموزش واحد پزشكي تهران گفت : برنامه زمانبندي ثبت نام و انتخاب واحد اينترنتي دانشجويان با هماهنگي مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات حوزه معاونت پژوهش و فناوري متعاقباٌ اعلام خواهد شد .
مدير كل حوزه آموزش تصريح نمود : ثبت نام با تاخير در تاريخ دوم لغايت ششم ، حذف و اضافه نهم لغايت يازدهم مهرماه سال جاري و حذف اضطراري در تاريخ هاي نهم و دهم آذر ماه طبق جدول زماني فوق توسط دانشجويان به صورت اينترنتي قابل انجام مي باشد .
به گزارش روابط عمومي : با توجه به هماهنگي هائي كه با دست اندر كاران و حوزه هاي مختلف دانشجوئي و معاونت پژوهش و فناوري بعمل آمده است ، دانشجويان مي توانند جهت ثبت نام و كسب اطلاع از برنامه زمانبندي ثبت نام و انتخاب واحد اينترنتي به سايت واحد پزشكي تهران به آدرس زير مراجعه نمايند : www.iautmu.ac.ir

 

 
 

تقويم دانشگاهي نيمسال اول 93-92 در واحد پزشكي تهران اعلام شد نسخه قابل چاپ

Preview