جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      براي اولين با ردر دانشگاههاي علوم پزشكي كشور كتاب بيماريهاي پوست اندروز و لوح فشرده برنامه آموزشي ضروري بيماريهاي پوست براي دانشجويان پزشكي انتشار يافت

 

     توسط معاونت پژوهش و فناوري واحد پزشكي تهران تدوين و تهيه گرديد :
براي اولين با ردر دانشگاههاي علوم پزشكي كشور كتاب بيماريهاي پوست اندروز و لوح فشرده برنامه آموزشي ضروري بيماريهاي پوست براي دانشجويان پزشكي انتشار يافت
به گزارش روابط عمومي واحد پزشكي تهران : براي اولين با ردر دانشگاههاي علوم پزشكي كشور لوح فشرده برنامه آموزشي بيماريهاي ضروري پوست براي دانشجويان پزشكي Medical student core curriculum in dermatology) )كه شامل 32 فصل اصول معاينه ، تشخيص و درمان بيماريهاي شايع پوست با روش نوين آموزشي همراه با ترجمه 4 فصل از كتاب بيماريهاي پوست اندروز كه مرجع آزمون پيش كارورزي و پذيرش دستيار تخصصي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي سال 1392 مي باشد ، توسط دكتر سيد شهاب الدين محسني متخصص پوست ( استاديار ) ، عضو هيات علمي و معاونت پژوهش و فناوري واحد پزشكي تهران و با همكاري دانشجويان مركز تحقيقات دانشجويي و باشگاه پژوهشگران جوان واحد پزشكي تهران تدوين و منتشر گرديد .
محسني طي گفتگويي اذعان داشت : اميد دارم اين مجموعه موجب افزايش دانش ، بينش و شناخت بهتر اصول تشخيص و درمان بيماريهاي پوست و مرجع سودمندي براي مطالعه پزشكان و دانشجويان رشته پزشكي در امتحانات آكادميك باشد .

 

 
 

براي اولين با ردر دانشگاههاي علوم پزشكي كشور كتاب بيماريهاي پوست اندروز و لوح فشرده برنامه آموزشي ضروري بيماريهاي پوست براي دانشجويان پزشكي انتشار يافت نسخه قابل چاپ

Preview