جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      برگزاري آزمون جامع علوم پايه و پيش كارورزي رشته هاي علوم پزشكي در واحد پزشكي تهران

 

      با همكاري معاونت علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي و تحت نظارت وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشكي صورت پذيرفت :
برگزاري آزمون جامع علوم پايه و پيش كارورزي رشته هاي علوم پزشكي در واحد پزشكي تهران
دكتر امير عباس لشكري مدير كل اداره آموزش واحد پزشكي تهران طي گفتگوئي از برگزاري آزمون جامع علوم پايه و پيش كارورزي كليه گروههاي رشته هاي علوم پزشكي در واحد پزشكي تهران خبر داد .
مدير كل اداره آموزش واحد پزشكي تهران گفت : روز پنجشنبه 14 شهريور ماه سال جاري ، آزمون جامع علوم پايه رشته هاي پزشكي ، دندانپزشكي ، داروسازي و پيش كارورزي ( پره انترني ) ازساعت 9 صبح تاساعت 13 در ساختمان دانشكده پرستاري و مامائي واحد پزشكي تهران در نهايت صحت و سلامت برگزار گرديد و متجاوز از 500 نفر دانشجوي واجد شرايط در اين آزمون شركت نمودند .
نماينده تام الااختيار برگزاري آزمون واحد پزشكي در باره چگونگي و نحوه اجراي آزمون جامع علوم پايه و پيش كارورزي گفت : آزمون فوق زير نظر مستقيم دكتر عليرضا اسدي معاونت علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي و تحت نظارت هيات اعزامي وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشكي و با همكاري دست اندركاران اجرايي حوزه معاونت آموزشي واحد پزشكي صورت پذيرفت. وي افزود : در آزمون امسال علاوه بر واحد پزشكي تهران داوطلباني از واحد هاي دانشگاهي قشم ، قم ، تنكابن ، داندانپزشكي تهران ، علوم داروئي تهران نيز حضور داشته اند گفتني است : دكتر عليرضا اسدي معاون علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي و دكتر شاهرخ رامين رئيس واحد پزشكي تهران ودكتر فرهاد ادهمي مقدم معاون به همراه جمعي از نمايندگان وزارت بهداشت و معاونان واحد پزشكي تهران از كليه مراحل و شرايط برگزاري آزمون بازديد نمودند و ازتمهيدات واقدامات واحد پزشكي تهران در ايجاد شرايط مطلوب براي برگزاري آزمون و قرنطينه سازي مخزن سوالات و فضاي عمومي دانشگاه با همكاري حوزه معاونت آموزش و اداره حراست دانشگاه تقدير نمود.
شايان ذكر است : آزمون جامع علوم پايه و پيش كارورزي رشته علوم پزشكي همه ساله در دونوبت و به فاصله زماني شش ماه در شهريور و اسفند ماه برگزار مي شود و دانشجويان رشته هاي گروه پزشكي براي ورود به مقاطع بالاتر تحصيلي در آزمون جامع علوم پايه ( از علوم پايه به مقطع فيزيو پاتو لوژي ) و آزمون پيش كارورزي ( از مقطع كارآموزي باليني به كارورزي ) در اين آزمونها كه بصورت جامع و سراسري برگزار مي گردد شركت مي كنند گفتني است : مجموعه سوالات آزمون جامع علوم پايه و پيش كارورزي رشته علوم پزشكي ازسوي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي طرح و بطور همزمان در همه دانشگاههاي دولتي علوم پزشكي و دانشگاه آزاد اسلامي در سراسر كشور اجرا مي شود .

 

 
 

برگزاري آزمون جامع علوم پايه و پيش كارورزي رشته هاي علوم پزشكي در واحد پزشكي تهران نسخه قابل چاپ

Preview