جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      درخشش نشریه دانشجویی لعل / کانون قرآن و عترت

 

     برابر آراء هیأت داوران در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم و در بخش فعالیت های قرآنی و پژوهش های قرآنی محور ، نشریه دانشجویی لعل که به همت دانشجویان عضو کانون قرآن و عترت واحد پزشکی تهران تهیه و چاپ میشود حائز رتبه دوم در رشته نشریات دانشجویی پژوهشی گردید. (تصویر لوح به پیوست می باشد) لازم به ذکر است که نشریه یاد شده در جشنواره متعدد دانشگاهی نیز موفق به کسب عناوین برتر شده است

 

 
 

درخشش نشریه دانشجویی لعل / کانون قرآن و عترت نسخه قابل چاپ

Preview