جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      برگزاری اردوهای توجیهی دانشجویان جدیدالورود

 

     برابر تصمیمات متخذه در جلسه شورای فرهنگی واحد ، معاونت فرهنگی واحد پزشکی تهران جلسات اردوی توجیهی دانشجویان جدیدالورود (ورودی سال 92) از تاریخ 13/7/92 لغایت 17/7/92 به مدت 5 روز و به تفکیک رشته و دانشکده به شرح جدول ذیل برگزار می نماید

ردیف روز تاریخ دانشکده
1 شنبه 13/7/92 پزشکی
2 یکشنبه 14/7/92 بهداشت
3 دوشنبه 15/7/92 پیراپزشکی
4 سه شنبه 16/7/92 پرستاری و مامیی
5 چهارشنبه 17/7/92 علوم زیستی

 

 
 

برگزاری اردوهای توجیهی دانشجویان جدیدالورود نسخه قابل چاپ

Preview