جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      حضور عضو هيئت علمي گروه مهندسي بهداشت محيط در شوراي استراتژيك و شوراي حكام انجمن بين المللي آب ( IWA

 

     آقاي دكتر حميد رضا تشيعي استاديار گروه مهندسي بهداشت محيط دانشكده بهداشت واحد علوم پزشكي تهران بعنوان عضو شوراي استراتژيك انجمن بين المللي آب و نماينده جمهوري اسلامي ايران در شوراي حكام اين انجمن كه هر ساله با حضور نمايندگان 50 كشور عضو از سراسر دنيا برگزار مي گردد ، حاضر شد .
شايان ذكر است انجمن بين المللي آب ، يك سازمان مشاركت بين المللي است . كه با هدف ارتقاء عملكرد در تأمين آب ، جمع آوري و تصفيه فاضلاب ، كنترل آلودگي آب و مديريت كيفيت آب از سال 1999 شكل گرفته است . امسال نشست سالانه انجمن بين المللي آب(IWA) ا ز تاريخ 22 لغايت 24 شهريور در شهر استانبول تشکیل شده است .

 

 
 

حضور عضو هيئت علمي گروه مهندسي بهداشت محيط در شوراي استراتژيك و شوراي حكام انجمن بين المللي آب ( IWA نسخه قابل چاپ

Preview