جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      برگزاری کارگاه تدوین طرح درس و روش تدریس در واحد پزشکی تهران

 

     دکتر فرشته شاه محمدی معاون آموزشی واحد پزشکی تهران باارائه گزارشی مجموعه فعالیتهای در دست اقدام این معاونت رااعلام نمود . وی گفت : کارگاه دو روزه تدوین طرح درس و روش تدریس در روزهای 25 و 26 اردیبهشت ماه 87 در مرکز توسعه EDC با هدف بهبود نگرش و انگيزه آموزشي اساتيد،شركت اعضاي هيآت علمي در كارگاههاي ارتقاء كيفيت آموزشي از جمله (طرح درس، روشهاي ارزيابي، روش تدريس، تهيه راهنماي آموزشي، طراحي سوالات استاندارد و غيره) وبه منظور تدریس اعضای هیات علمی برگزار گردید . مدرسین این کارگاه آموزشی از اعضا هیات علمی واحد پزشکی تهران بوده اند . گفتنی است دوره آموزشی مذکور دارای مجوز باز آموزی از دفتر آموزش مداوم جامعه پزشکی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی است و در پایان دوره به شرکت کنندگان گواهی با اعطای امتیاز باز آموزی ارائه می گردد.

 

 
 

برگزاری کارگاه تدوین طرح درس و روش تدریس در واحد پزشکی تهران نسخه قابل چاپ

Preview