جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


   
      تشکیل کلاسهای تئوری پزشکی در بیمارستانهای تابعه دانشگاه آزاد اسلامی

 

     با همکاری گروه های آموزش بالینی واحد پزشکی تهران صورت می پذیرد :
تشکیل کلاسهای تئوری پزشکی در بیمارستانهای تابعه دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر علی عبدالهی عضو هیات علمی و مدیر گروه آموزش جراحی واحد پزشکی تهران از تشکیل کلاس های آموزشی دروس تئوری این بخش در محل بیمارستانهای تابعه ( بوعلی ، امیر المومنین ، جواهری ) وبا همکاری اساتید برجسته عضو هیات علمی و متخصص دانشگاه و همچنین اساتید صاحب نام و طراز اول تیم جراحی دانشگاه های دولتی از آغازسال تحصیلی جدید خبر داد . عبدالهی اصلاح ساختار و بهبود روند آموزشی را با توجه به ضرورت و استقرار حاکمیت بالینی در نظام مدیریت بیمارستانی عمده ترین دلیل این تصمیم گیری در سیستم آموزشی دانشکده پزشکی اعلام نمود . وی طراحي و پياده سازي روشهاي نوين آموزش دانشجويان پزشکی در فيلد ، ايجاد انگيزش فراگيري در دانشجويان و همچنین تعامل بيشتر آموزش و درمان را در بيمارستانهاي آموزشي درماني از دیگر اهداف اجرای این طرح برشمرد .
مدیر گروه آموزش جراحی واحد پزشکی تهران افزود : تا کنون دانشجویان مقاطع استاژری و انترنی دروس عملی را در بالین بیمار و در فضای آموزشی و درمانی بیمارستانهای تابعه وسایر بیمارستانهای طرف قرارداد با دانشگاه آزاد اسلامی یاد می گرفتند ولی آموزش مباحث تئوری درکلاسهای درسی دانشگاه انجام می شد واینک با این تغییر شیوه ، کلاسهای تئوری پزشکی نیز در محل همان بیمارستان برگزار می گردد و به این ترتیب از اتلاف وقت وهزینه برای دانشجویان جلوگیری می شود . عبدالهی تصریح نمود : در این روش بازدهی و تاثیر یادگیری دروس بصورت همزمان عملی و تئوری بسیار بیشتر است و قطعاٌ انقلابی در فراگيري ومیزان رضايتمندی دانشجويان خواهد داشت . وی خاطر نشان ساخت : دکتر عامریون ، دکتر خطیب سمنانی ، دکتر عباس میرمالک از اعضای فعال گروه جراحی دانشگاه آزاد هستند که با حمایت و استقبال از این طرح اولین گروه تخصصی را برای آموزش دروس تئوری در بیمارستانها عهده دار شده اند و زمینه دعوت و مشارکت علمی با اساتید معتبری همچون دکتر ایرج فاضل ، دکتر ماندگار ، دکتر کلانتر معتمد و دکتر سیم فروش فراهم شده است . و طراحي و بازنگري محتواي آموزشي رشته تحصيلي بر اساس نياز سلامت جامعه و در راستای ایجاد زمینه همكاري با سایر دانشگاه هاي علوم پزشکی و مجامع علمي سلامت محور مانند WHO و همچنین اصلاح شاخص هاي اعتبارات آموزشي در گروه های تخصصی جراحی ، داخلی و سایر گروه های آموزشی در دست بررسی است .

 

 

 

 

 

تشکیل کلاسهای تئوری پزشکی در بیمارستانهای تابعه دانشگاه آزاد اسلامی نسخه قابل چاپ

Preview