جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


   
      رئیس اسبق بیمارستان امیرالمومنین معاون بهداشت و درمان واحد پزشکی تهران شد

 

     حکمی از سوی رئيس واحد پزشكي تهران منصوب شد :

رئیس اسبق بیمارستان امیرالمومنین معاون بهداشت و درمان واحد پزشکی تهران شد

طی حکمی از سوی دکتر شاهرخ رامين رئيس واحد پزشكي تهران دکتر فرهاد سرابندی متخصص اطفال وعضو هیات علمی واحدپزشکی به سمت معاونت بهداشت و درمان این واحد دانشگاهی منصوب شد .
دكتر سرابندي در دوران مسئولیت وتصدي پست ریاست بيمارستان اميرالمومنين (ع) منشاء تحولات بنیادین و ادامه روند رو به پیشرفت و ارتقاء سطح کیفی خدمات آموزشی ، پژوهشی و درمانی این بیمارستان بوده است .
گفتنی است معاونت بهداشت و درمان واحد پزشکی تهران مسئولیت اداره چهار مرکز آموزشی - درمانی بيمارستان اميرالمومنين (ع) در جنوب شهر تهران ، بیمارستان بوعلی در شرق تهران ، بیمارستان و زایشگاه جواهری در شمال شهر و درمانگاه قدس واقع در شهرک غرب را بعهده دارد که در حال حاضر و با تجهیز و راه اندازی بخش های تخصصی دیالیز و پزشکی هسته ای و سایر درمانگاه های فوق تخصصی در بیمارستانهای تابعه واحد پزشکی تهران امکان بهره مندی پرسنل دانشگاه از خدمات فوق تخصصی پزشکی در سطحی مطلوب و با تسهیلاتی ویژه فراهم شده است

شایان ذکر است دکتر سرابندی یکی از فارغ التحصيلان نخبه و ممتاز همین واحد دانشگاهي است كه تخصص خود را از دانشگاه علوم پزشکی ایران و در رشته اطفال اخذ نموده است و این خود گواهی بر این مدعاست که واحد پزشکی تهران نه تنها در تعلیم و تربیت و تامین نیروهای متخصص علوم پزشکی ، بلکه در جذب نیروهای فارغ التحصیل و مستعد جامعه نیز نقش مهمی ایفا می نماید .

 

 
 

رئیس اسبق بیمارستان امیرالمومنین معاون بهداشت و درمان واحد پزشکی تهران شد نسخه قابل چاپ

Preview