جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      برگزاری نخستین گرد همایی روانشناسی بالینی در واحد پزشکی تهران

 

     انجمن علمی روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران ، نخستین گرد همایی روانشناسی بالینی در واحد پزشکی تهران را با حضور دکتر فیروزان رییس واحد پزشکی ، دکتر محبوبه صفوی رییس دانشکده پرستاری و مامایی ، جمعی از معاونان و دانشجویان روز چهارشنبه 25 اردیبهشت ماه 1387 برگزار کرد . در این همایش اساتید واعضای هیات علمی پیرامون نظریه های روانی درمانی و کاربری آن سخنرانی نمودند . موضوعاتی همچون تاریخچه روان درمانی توسط دکترسید محمدی ، سیستم روان درمانی آدلری توسط دکترنبوی، اثر دارو درمانی همگام با روان درمانی توسط دکترواحد ، سیستم روان درمانی روانکاوی توسط دکترفراهانی، بهمراه گزارش بالینی پیرامون اختلال پارانوئیا توسط خانم ملیکا بهروش ، عضو انجمن علمی روانشناسی بالینی ارائه گردید . معرفی انجمن علمی روانشناسی بالینی واحد پزشکی تهران ، از دیگر اهداف این نشست علمی بود . در این مراسم فرم عضویت بهمراه بولتن حاوی خلاصه ای از تمام نظریه های روان درمانی در بین شرکت کنندگان توزیع گردید .

 

 
 

برگزاری نخستین گرد همایی روانشناسی بالینی در واحد پزشکی تهران نسخه قابل چاپ

Preview