جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


   
      انتشار کتاب توسط عضو هیات علمی واحد پزشکی تهران

 

     انتشار کتاب توسط عضو هیات علمی واحد پزشکی تهران


دكتر محمد فشاركي عضو هیات علمی واحد پزشکی تهران و دکترای تخصصی آمار جدید ترین تالیف خود را با عنوان « مجموعه سئوالات آمار زیستی » با همکاری دكتر سهيلا كوشا عضو هيات علمي دانشكده پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي منتشر نمود.
استاد فشارکی در معرفي و هدف از انتشار اين كتاب اظهار داشت : مجموعه حاضر با در نظر گرفتن دو مزيت وي‍ژه براي دانشجويان رشته هاي پزشكي بهداشت ، پيراپزشكي و مديريت خدمات بهداشتي تدوين گرديده است و تلاش شده است كه مثالها در زمينه هاي رشته هاي علوم پزشكي مطرح شود و از به كار بردن شكل پيچيده فرمولهاي رياضي و اثبات آنها خودداري شود .
وي افزود : اين كتاب همچنين مرجعي است براي تدريس آمار زيستي كه مي تواند در سطوح كارشناسي ، كارشناسي ارشد ، پره انترني ، دستياري و دكتراي رشته هاي علوم پزشكي ، بهداشت ، پيراپزشكي و مديريت خدمات بهداشتي مورد استفاده قرار گيرد و خواندن آن علاوه بر دانشجويان رشته هاي علوم پزشكي به داوطلبان شركت در آزمون هاي كارشناسي ، كارشناسي ارشد ، پره انترني ، دستياري و دكتراي رشته هاي علوم پزشكي توصیه می شود .
گفتنی است چاپ اول کتاب « مجموعه سئوالات آمار زیستی » در سال 1392 توسط موسسه نشر اطمينان راد منتشر شده است .
به گزارش روابط عمومي از این عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامائی واحد پزشکی تهران تا کنون ده ها کتاب در زمینه آماربه زبان فارسی و انگلیسی به چاپ رسیده است .

 

 

 

 

انتشار کتاب توسط عضو هیات علمی واحد پزشکی تهران نسخه قابل چاپ

Preview