جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


   
      حضور مسئولان ارشد واحد پزشکی تهران دراولین نشست مشترک دست اندرکاران حوزه علوم پزشکی

 

     حضور مسئولان ارشد واحد پزشکی تهران دراولین نشست مشترک دست اندرکاران حوزه علوم پزشکی

به گزارش مدیر روابط عمومی واحد پزشکی تهران فردا یکشنبه ۵ آبان ماه دکتر شاهرخ رامین رئیس واحد پزشکی تهران در جمع روسای دانشکده های پزشکی ، پرستاری و مامائی ، بهداشت ، پیراپزشکی و روسای بیمارستانهای جواهری ، بوعلی ، امیرالمومنین و درمانگاه قدس دراولین نشست مشترک دست اندرکاران حوزه علوم پزشکی که با حضور حمید میرزاده سرپرست دانشگاه آزاد و باقر لاریجانی رئیس شورای راهبردی در واحد علوم و تحقیقات تهران برگزار می شود ، شرکت می نماید .
این نشست به منظور همسویی در اتخاذ سیاست های توسعه پایدار حوزه علوم پزشکی و ایجاد یکپارچگی در فرآیندهای کاری این حوزه برگزار می شود.
محورهای اصلی مورد بحث در این نشست، بررسی وضعیت موجود دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه علوم پزشکی، هم اندیشی در خصوص ارتقای کیفیت خدمات آموزشی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه علوم پزشکی و بحث و تبادل نظر در زمینه چشم اندازهای دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه علوم پزشکی است.
روسای واحدهای مجری رشته های علوم پزشکی ، روسای دانشکده های مربوطه در واحد و روسای بیمارستان های وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی در این نشست که در سالن علامه طباطبایی ساختمان علوم پایه واحد علوم و تحقیقات تهران تشکیل می شود ، حضور بهم می رسانند

 

 

 

 

 

حضور مسئولان ارشد واحد پزشکی تهران دراولین نشست مشترک دست اندرکاران حوزه علوم پزشکی نسخه قابل چاپ

Preview