جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    رئیس واحد پزشکی تهران عضو هیات رئیسه کار گروه تخصصی توسعه آموزش دکترای حرفه ای
      در اولین نشست دست اندرکاران حوزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی صورت گرفت :

 

     دکتر شاهرخ رامین رئیس واحد پزشکی تهران با حضور در اولین نشست دست اندرکاران حوزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی که روز یکشنبه 5 آبانماه در واحد علوم و تحقیقات برگزار شد، به عنوان هیات رئیسه « کار گروه تخصصی توسعه آموزش دکترای حرفه ای » سیاست های راهبردی توسعه رشته های مختلف علوم پزشکی را تشریح نمود و راهکارهای اجرائی و چگونگی نیل به اهداف متعالی و رسیدن به افق های پیش رو حوزه علوم پزشکی در دانشگاه آزاد اسلامی توسط روسای دانشکده ها و مدیران گروه های پزشکی ، دندانپزشکی و دارو سازی مورد بحث و بررسی قرار گرفت .
دراولین نشست مشترک دست اندرکاران حوزه علوم پزشکی که با حضور حمید میرزاده سرپرست دانشگاه آزاد و باقر لاریجانی رئیس شورای راهبردی در واحد علوم و تحقیقات تهران برگزار شد دکتر شاهرخ رامین رئیس واحد پزشکی تهران به همراه دکتر فرهاد ادهمی مقدم معاون آموزشی ، دکتر محمد حسین قادریان رئیس دانشکده پزشکی دکتر محبوبه صفوی رئیس دانشکده پرستاری و مامائی ، دکتر جواد نعمتیان رئیس دانشکده پیراپزشکی ، دکتر علی یوسفی اودرجی دبیر شورای راهبردی واحد پزشکی ، دکتر سيد شهاب الدين محسني معاون پژوهش و فناوري ، دکتر علی عبدالهی رئیس بیمارستان جواهری ، دکتر احمد خلیلی رئیس بیماستان بوعلی ، دکتر رامین خطیب سمنانی رئیس بیمارستان امیر المومنین ، اباسط میرزائی معاون مالی و اداری درپنج کار گروه تخصصی به بیان دیدگاه ها و ارائه نقطه نظرات کارشناسانه در رابطه با مسائل و موضوعات حیطه تخصصی خود پرداختند . گفتنی است این نشست به منظور همسویی در اتخاذ سیاست های توسعه پایدار حوزه علوم پزشکی و ایجاد یکپارچگی در فرآیندهای کاری این حوزه برگزار شده و محورهای اصلی مورد بحث بررسی وضعیت موجود دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه علوم پزشکی، هم اندیشی در خصوص ارتقای کیفیت خدمات آموزشی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه علوم پزشکی و بحث و تبادل نظر در زمینه چشم اندازهای دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه علوم پزشکی بوده است

 

 

 

 

 

در اولین نشست دست اندرکاران حوزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی صورت گرفت : نسخه قابل چاپ

Preview