جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    مسئول خدمات دانشجويي واحد پزشكي از بهبود شرايط طبخ عذا و رضايتمندي دانشجويان ، كاركنان و اعضاي هيات علمي اين واحد دانشگاهي در آستانه شروع سال تحصيلي جديد خبر داد .
      ارتقاء خدمات دانشجوئي و بهبود كيفيت غذا در واحد پزشكي تهران

 

     محمود زحمتكش مسئول امور دانشجوئي واحد پزشكي تهران در باره چگونگي و نحوه افزايش رضايتمندي دانشجويان ، كاركنان و اعضاي هيات علمي افزود : بر اساس آخرين تصميمات و سياست هاي اجرائي حوزه معاونت دانشجوئي و بنا به دستور دكتر رامين رياست واحد پزشكي تهران و همچنين مساعدت معاون اداري مالي مقرر شد با خريد مواد غذايي تازه كيفيت غذائي واحد پزشكي تهران ارتقاء يابد . وي گفت : به همين منظور از ابتداي مهرماه سال جاري و همزمان با ورود دانشجويان جديدالورود ، شرايط بهبود كيفيت غذا در دستور كار اين معاونت قرار گرفت و مسئولان اجرائي واحد اقدام به خريد گوشت ، مرغ و ساير مواد مورد نياز بصورت تازه نمودند كه اين امر باعث افزايش 100 درصدي كيفيت غذا و در نتيجه رضايتمندي دانشجويان شده است . زحمتكش در اثبات اين مدعا به افزايش سقف رزرو غذا نسبت به سال گذشته و حتي در ماه جاري اشاره نمود . وي همچنين افزود:‌طي نظر سنجي هايي صورت گرفته از وضعيت كيفيت غذا در اوایل آبان ماه سال جاري رضايت هشتاد و چهاردرصدي دانشجويان از وضعيت غذا حاصل است. وي در پايان گفت:‌رضايت دانشجويان از وضعيت غذايي دانشگاه ما را تشويق مي كند تا مشكلات و مسائل پيش رو را راحت تر برطرف كنيم .

 

 

 

 

ارتقاء خدمات دانشجوئي و بهبود كيفيت غذا در واحد پزشكي تهران نسخه قابل چاپ

Preview