جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دكتر فرهاد سرابندي معاون درمان واحد پزشكي تهران از برگزاري اولين كارگاه آموزشي حاكميت آكادميك با حضور اعضاي هيات علمي وسخنراني و تدريس اساتيد دكتر باقر لاريجاني ، دكتر شاهرخ رامين و شهرام يزداني در روز سه شنبه 21 آبانماه در سالن EDC واحد پزشكي تهران خبر داد .
      اولين كارگاه آموزشي حاكميت آكادميك علوم پزشكي كشور در دانشگاه آزاد اسلامي واحد پزشكي تهران برگزار مي گردد

 

     دكتر سرابندي عضو هيات علمي و متخصص اطفال در باره هدف از چگونگي و نحوه برگزاري اين دوره آموزشي گفت : بي شك مهمترين ركن موسسات آكادميك نيروي خبره اي است كه بار اصلي آموزش را بر دوش دارد . بر اساس اصل حاكميت آكادميك نحوه سنجش عملكرد اعضاي هيات علمي در زمينه هاي آموزشي ، پژوهشي ، فرهنگي و درماني براي اولين بار بصورت جامع و بر اساس طرحي نوين مطابق با استانداردهاي جهاني صورت خواهد پذيرفت . سرابندي افزود : اين طرح براي اولين بار در كشور و در دانشگاه آزاد اسلامي واحد پزشكي تهران برگزار مي گردد و اميد است با اجراي طرح فوق و تعامل مطلوب با ساير دانشگاههاي علوم پزشكي كشور بصورت جامع در كل كشور اجرا گردد . مدرس هاي دروس اين كارگاه آموزشي زير نظر دكتر باقر لاريجاني ، توسط دكتر شاهرخ رامين ( مباني نظري ) و دكتر شهرام يزداني ( مباني رياضي ) مي باشند .

 

 
 

اولين كارگاه آموزشي حاكميت آكادميك علوم پزشكي كشور در دانشگاه آزاد اسلامي واحد پزشكي تهران برگزار مي گردد نسخه قابل چاپ

Preview