جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    سید رضا فرزام کارشناس ارشد امور فرهنگی واحد پزشكي تهران طي گزارشي از تمهيدات ويژه واحد پزشكي تهران در ارائه تسهيلات بانكي به كاركنان اين واحد دانشگاهي اعم از اعضاي هيات علمي و غير هيات علمي و پرسنل کادر درمانی بیمارستان جواهری و درمانگاه قدس ازآبانماه سال 92 خبر داد .
      تمهيدات ويژه واحد پزشكي تهران در ارائه تسهيلات بانكي به كاركنان

 

     کارشناس ارشد امور فرهنگی واحد پزشكي تهران گفت : با حمايت دكتر شاهرخ رامين رئيس واحد پزشكي تهران و به منظور ارائه تسهيلات و امکانات رفاهی و همچنین افزايش سطح رضايتمندي پرسنل دانشگاه آزاد اسلامي واحد پزشكي تهران و با پيگيريهاي مجددانه و کارشناسانه آقای اصغر علیحانی مدير اداره كل امور مالي واحد پزشكي تهران ، تفاهم نامه ای از سوی این واحد دانشگاهی با « پست بانک » برای ارائه وام خرید خودرو منعقد شده است . وی افزود : با انعقاد این تفاهم نامه از اين پس همکاران دانشگاه می توانند با تحویل مدارک و تکمیل فرم های مربوطه نسبت به اخذ وام مذکور اقدام نمایند . فرزام در باره مزایا و شرایط لازم برای دریافت این وام گفت : یکی از مزیت های مهم این وام این است که نیازی به گواهی کسر از حقوق و معرفی ضامن نمی باشد و دانشگاه مستقیماٌ اقساط وام را از حقوق متقاضیان كسر و به حساب پست بانك واريز خواهد نمود . علیجانی مدير اداره كل امور مالي واحد پزشكي تهران نیز در باره مدارک مورد نیاز و سایر شرایط لازم گفت : همکاران محترم دانشگاه نبايستي بابت وام هاي دريافتي قبلي خود از كليه بانك هاي كشور اقساط معوقه داشته باشند و همچنین فاقد هرگونه سوء سابقه و چك برگشتي از كليه بانك هاي كشور باشند . وی خاطر نشان ساخت : متقـاضـيان مـي بـايستـي پـس از اطمينـان از تكميـل بودن مدارك و واجد شرايط بودن اخذ وام خودرو ، حداكثر مـدت يك روز قبـل از اخـذ وام مبلـغ سه میلیون تومان بـه حسـاب خـود در بـانـك مذكور واريز نمايند . شـايـان ذكر است كه این پس از طي مراحل اخذ وام توسط بانك مذكور به همراه وام خودرو به حساب متقاضي دريافت وام واريز خواهد شد .

 

 
 

تمهيدات ويژه واحد پزشكي تهران در ارائه تسهيلات بانكي به كاركنان نسخه قابل چاپ

Preview