جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دکتر شاهرخ رامین رئیس واحد پزشکی تهران با سخنرانی در جلسه کارگاه آموزشی حاکمیت آکادمیک که براي اولين بار در كشور و در دانشگاه آزاد اسلامي واحد پزشكي تهران برگزار گردید براهمیت و نقش اعضای هیات علمی بعنوان ستون های اصلی دانشگاه و همچنین تقویت و اقتدار گروه های آموزشی برای رسیدن به اهداف استراتژیک دانشگاه برای رسیدن به جایگاه واقعی واحد پزشکی تهران در حوزه نظام آموزش عالی و حیطه بهداشت و سلامت در سطح ملی و منطقه ای تاکید نمود .
      تقویت و اقتدار گروه های آموزشی ضامن رسیدن به اهداف استراتژیک دانشگاه است

 

     اولين كارگاه آموزشي حاكميت آكادميك با حضور اعضاي هيات علمي و با سخنراني و تدريس اساتيد دكتر شاهرخ رامين و دکتر شهرام یزدانی روز سه شنبه 21 آبانماه در سالن EDC واحد پزشكي تهران با همکاری و زیر نظر دكتر فرهاد سرابندي معاون درمان و دکتر فرهاد ادهمی مقدم معاون آموزشی واحد پزشكي تهران برگزار گردید. رئیس واحد پزشکی تهران در باره اهمیت و ضرورت برگزاری این کارگاه آموزشی گفت : بر اساس اصل حاكميت آكادميك نحوه سنجش عملكرد اعضاي هيات علمي در زمينه هاي آموزشي ، پژوهشي ، فرهنگي و درماني بر اساس طرحي نوين و مطابق با استانداردهاي جهاني صورت خواهد پذيرفت و ویژگی‌ اصلی این نظام، رسالت مدار بودن آن است. بدین ترتیب كه ارزشیابی فعالیت‌های اساتید ، بر تقسیم کار و تعهد اولیه آنان صورت می گیرد که تقسیم کار و تعهد آکادمیک به نوبه خود از رسالت و اهداف دانشگاه، دانشكده و واحدهای زیر مجموعه آن سر چشمه می گیرد . وی افزود : متاسفانه بررسی وضعیت موجود ارزشیابی اساتید نشان می دهد برخی كاستی‌ها و مشكلاتی دراین فرآیند وجود دارد ،در حالیکه بدون تردید حرکت و رشد نظام آموزش عالی مرهون فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی اساتید فریخته و عضو هیأت علمی می‌باشد و از سوی دیگر هر گونه ركود، عقب نشینی و كاهش فعالیت ایشان موجب منجر افت و بروز بحران در مسیر پویا و حرکت سازنده دانشگاه و در نتیجه حذف آنها از عرصه رقابت در ارائه خدمات آكادمیك خواهد شد. دكتر فرهاد سرابندي عضو هيات علمي و مسئول اجرای پروژه حاکمیت آکادمیک واحد پزشکی تهران نیز در باره هدف و نحوه برگزاري اين دوره آموزشي گفت : هدف کلی حاكميت آكادميك طراحی نظام جامع ارزشیابی كارآمد و اثر بخش هیأت علمی، و حاكمیت آكادمیك مبتنی بر رسالت دانشگاه است و اهداف اختصاصی این طرح تبیین نقش ها و وظایف اعضای هیأت علمی گروه پزشكی ، طراحی نظام یكپارچه گزارش دهی فعالیت های اعضای هیأت علمی.شكل دهی و هدایت فعالیت‌های اعضای هیأت علمی بر مبنای رسالت و اهداف مؤسسه ای وگروه آموزشی ، ارزشیابی كمی و كیفی فعالیت های اعضای هیأت علمی، مشاركت كلیه سطوح تصمیم گیری در ارزش گذاری و ارزشیابی فعالیت های هیأت علمی و تصمیم گیری مبتنی بر شواهد در كلیه ابعاد فردی و حرفه ای هیأت علمی می باشد . دکتر شهرام یزدانی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و مجری طرح توسعه راهبردی رشته ها و مقاطع در آموزش عالی سلامت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نیز در تشریح چگونگی شکل گیری و طراحی نظام جامع حاکمیت آکادمیک گفت : در طول چند سال گذشته بویژه در عرصه آموزش پزشكی و در دانشگاههای علوم پزشكی تلاش‌های ارزشمندی به منظور تعدیل، تغییر و اصلاح برنامه‌های ارزشیابی هیأت علمی، چه در سطح مركزی و از سوی معاونت‌های مربوطه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و چه در سطح دانشگاهها و یا دانشكده‌های علوم پزشكی كشور بصورت مستقل، صورت گرفته است که با مروری گذرا بر مبانی و ویژگی‌های نظام‌های نوین ارزشیابی هیأت علمی بویژه در حیطه علوم پزشكی، و مقایسه آن با وضعیت موجود ارزشیابی هیأت علمی در دانشگاههای علوم پزشكی كشور لزوم شكل گیری یك نظام نوین و جایگزین، بوضوح احساس می شد و به لحاظ حساسیت موضوع ، در جمع آوری اطلاعات مربوط به اعضای هیات علمی هر دانشگاه و فعالیت های ایشان در حیطه های مختلف مانند آموزش ، پژوهش ، درمان وهمچنین فعالیتهای اجرایی در بعد کمی و کیفی و چگونگی ارتباط آن با نظام پاداش دهی موجود مانند ارتقاء هیات علمی ، ترفیع سالانه ، کارانه ، بورسیه ، بر آن شدیم تا با بهره گیری از اصول و مبانی علمی مدیریتی حاکمیتی و ارزشیابی به طراحی نظام جامع بپردازیم تا در آن ضمن حفظ یکپارچگی روندهای جمع آوری اطلاعات ، ارزشیابی کمی و کیفی آن ها و ارتباط سیستماتیک با نظام پاداش ، حاکمیت دانشگاه بر عرصه آکادمیک و کلیه حیطه های فعالیتی اعضاء هیات علمی تضمین گردد . گفتنی است : اعضای هیات علمی شرکت کننده واحد پزشکی تهران و بیمارستانهای تابعه از مباحث علمی اين كارگاه آموزشي زير نظر دكتر باقر لاريجاني مشاور ریاست عالی دانشگاه در حیطه علوم پزشکی و تدریس و سخنرانی دكتر شاهرخ رامين (مبانی نظری) و مباني ریاضی توسط دكتر شهرام يزداني بهره علمی برده اند .

 

 

 

 

 

تقویت و اقتدار گروه های آموزشی ضامن رسیدن به اهداف استراتژیک دانشگاه است نسخه قابل چاپ

Preview