جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دکتر حمیدرضا تشیعی عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط واحد علوم پزشکی تهران به عضویت در دوازدهمین دوره کمیته ملی انسان و کره مسکون کمیسیون ملی یونسکو – ایران منصوب شد
      عضویت هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط واحد علوم پزشکی تهران در کمیسیون یونسکو

 

     دكتر محمد رضا خاني عضو هيات علمي و رئيس دانشكده بهداشت واحد پزشكي تهران ضمن اعلام این خبر گفت : این انتصاب که طی حکمی از سوی دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو – ایران به آقای دکتر حمیدرضا تشیعی عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط واحد علوم پزشکی تهران تفویض شده است در راستای هماهنگی و گسترش تعامل و فعالیت کمیته مذکور است با نهادهای ملی و بین المللی به ویژه سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) می باشد . دکتر خانی افزود : شناخت و معرفی توانایی ها و ظرفیت های کشور در زمینه های تخصصی ذیربط و مشارکت در تدوین و اجرای سیاست ها و برنامه های مربوط به آن از دیگر اهداف کمیته ملی انسان و کره مسکون کمیسیون ملی یونسکو – ایران می باشد . شایان ذکر است دکتر تشیعی از سال 1384 با ابلاغ وزیر علوم، تحقیقات و فن آوری به عضویت کمیسیون ملی یونسکو – ایران منصوب و تا کنون برای سه دوره متوالی عضویت ایشان ادامه دارد

 

 
 

عضویت هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط واحد علوم پزشکی تهران در کمیسیون یونسکو نسخه قابل چاپ

Preview