جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    محاسبه هزينه تمام شده آموزش دانشجو در کل رشته محل ها برای اولین بار در دانشگاه آزاد اسلامی عملیاتی شد
      اتفاق بزرگترین رویداد مالی و مدیریتی کشور در دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران :

 

     دکتر شاهرخ رامین رئیس واحد پزشکی تهران از طراحي و پياده سازي اولین سيستم نرم افزاری برای محاسبه و هزينه يابي مناسب رشته های علوم پزشکی کشور در دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد . رئیس واحد پزشکی تهران افزود : هدف ازطراحی و اجرای این سيستم هوشمند که برای اولین بار در سطح دانشگاه های علوم پزشکی کشور و در دانشگاه آزاد اسلامی و در در حال حاضر در واحد پزشکی تهران اتفاق می افتد ، هزينه يابي مناسب جهت افزایش کیفیت آموزشی برای کلیه رشته های تحصیلی و دائر در سیستم دانشگاه آزاد اسلامی و بویژه رشته های علوم پزشکی است زیرا آگاهي از هزينه هاي واقعي اطلاعات مناسبي در اختيار مديران ارشد و برنامه ريزان بخش آموزش پزشكي قرار ميدهد . دکتررامین گفت : در پیاده سازی و اجرای این طرح از تجربیات مفید وارزشمند دکتر شهرام یزدانی رئیس دانشکده علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی که از سال گذشته تا کنون در سمت مشاور آموزشی به ارائه طریق و راهکارهای اجرائی مشغول فعالیت می باشند بهره جسته ایم . به گزارش دکتر سایه بیگدلی مدیر روابط عمومی واحد پزشکی تهران این جلسه روز یکشنبه سوم آذرماه 92 با حضور دکتر شاهرخ رامین رئیس واحد پزشکی تهران ، دکتر شهرام یزدانی مشاور آموزشی رئیس واحد ، دکتر فرهاد سرابندی معاون درمان ، اباسط میرزائی معاون مالی و اداری ، اسماعیل نواربافی مدیر دفتر طرح و برنامه و بودجه و اصغر علیجانی مدیر کل امور مالی و جمعی از مدیران ارشد حوزه های ذیربط در دفتر ریاست واحد پزشکی تهران تشکیل شد .

 

 
 

اتفاق بزرگترین رویداد مالی و مدیریتی کشور در دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران : نسخه قابل چاپ

Preview