جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دکتر فرهاد ادهمی مقدم معاون آموزشی واحد پزشکی تهران ازبرگزاری دومین کارگاه حاکمیت آکادمیک با مدیریت دکتر شاهرخ رامین رئیس واحد پزشکی تهران ، دکتر فرهاد سرابندی معاون درمان و جمع کثیری از اساتید عضو هیات علمی گروه زنان و زایمان و گروه فارما کو لوژی بعنوان پیشگامان اجرای طرح حاکمیت آکادمیک در روز یکشنبه 10 آبانماه در سالن اجتماعات واحد پزشکی تهران خبر داد .
      دومین جلسه کارگاه حاکمیت آکادمیک در واحد پزشکی تهران تشکیل شد

 

     معاون آموزشی واحد پزشکی تهران در باره هدف از اجرای طرح حاکمیت آکادمیک گفت: هدف کلی حاکمیت آکادمیک طراحی نظام جامع ارزشیابی کارآمد و اثر بخش هیأت علمی و مبتنی بر رسالت دانشگاه است زیرا مهمترين رکن مؤسسات آکادمیک نيروي انساني خبره اي است که بار اصلي آموزش را بردوش دارد و در سراسر دنيا اعضاي هیات علمی (faculty members ) در موسسات آموزش عالی بعنوان سرمایه اصلی در دانشگاهها شناخته شده و توجه خاص به توسعه این نیروی انسانی مبذول شده است وی افزود : از آنجائیکه پیشرفت ، رشد و بالندگی موسسات آموزش عالی مرهون فعالیت های این عناصر کلیدی یعنی هیات علمی می باشد ، به همین دلیل لازم است ارزشیابی فعالیت های آموزشی و پژوهشی اساتید با ابزار ویژه حاکمیت بالینی که تمامی فعالیت های یک عضو هیات علمی را در حوزه های اصلی آموزش ، پژوهش ، مدیریت اجرائی ، تبادل و ترجمان دانش ، ثبت می کند سنجیده شود . وی افزود : در این طرح ارزشیابی فعالیت های اساتید بر مبنای تقسیم کار و تعهد اولیه و در جهت اهداف دانشگاه ، دانشکده و واحد های زیر مجموعه صورت می گیرد . دکتر ادهمی سپس در باره مزیت نسبی طرح حاکمیت دانشگاهی گفت : در این ارزشیابی فقط واحد وقت و زمان تلف شده اساتید ملاک سنجش نیست بلکه علاوه بر زمان و تلاش در واحد زمان ، عوامل دیگری مانند سطح فراگیران یا مرتبه علمی عضو هیات علمی بر ارزش فعالیت تاثیر می گذارد . شایان ذکر است در این نشست تخصصی ، از اعضای شرکت کننده بصورت پخش زنده نظر سنجی شد و ارائه راهکارها ی آنان ، در قالب یک فیلم مستند ثبت گردید .

 

 

 

 

 

دومین جلسه کارگاه حاکمیت آکادمیک در واحد پزشکی تهران تشکیل شد نسخه قابل چاپ

Preview