جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    همزمان با گرامیداشت روز دانشجو کلیه خانواده بزرگ واحد پزشکی تهران اعم از دانشجویان ، اساتید ، کارکنان ، معاونین و مسئولان اجرائی در مراسم افتتاحیه و راه اندازی بوفه دانشجوئی و سلف سرویس واحد پزشکی تهران شرکت نمودند . این مراسم که در صبح پائیزی روز 16 آذرماه سال 92 به مناسبت گرامیداشت روز دانشجو با پذیرائی صبحانه در محوطه و فضای رستوران واحد پزشکی و با حضور جمعی از هنرمندان جوان و محبوب کشور برگزار گردید . دانشجویان در محیطی صمیمانه و دوستانه با اساتید و کارکنان دانشگاه خود به گفتگو نشستند .
      گردهمائی بزرگ دانشگاهیان واحد پزشکی تهران به مناسبت روز دانشجو

 

     همزمان با گرامیداشت روز دانشجو کلیه خانواده بزرگ واحد پزشکی تهران اعم از دانشجویان ، اساتید ، کارکنان ، معاونین و مسئولان اجرائی در مراسم افتتاحیه و راه اندازی بوفه دانشجوئی و سلف سرویس واحد پزشکی تهران شرکت نمودند . این مراسم که در صبح پائیزی روز 16 آذرماه سال 92 به مناسبت گرامیداشت روز دانشجو با پذیرائی صبحانه در محوطه و فضای رستوران واحد پزشکی و با حضور جمعی از هنرمندان جوان و محبوب کشور برگزار گردید . دانشجویان در محیطی صمیمانه و دوستانه با اساتید و کارکنان دانشگاه خود به گفتگو نشستند . اباسط میرزائی معاون مالی و اداری واحد پزشکی تهران هدف از راه اندازی بوفه دانشجوئی را پاسخگوئی به نیاز و در خواست دانشجویان به داشتن یک محیط علمی – فرهنگی با کیفیت مطلوب غذائی اعلام نمود . وی افزود : دانشگاه و دانشجو از محورهای توسعه علمی، فرهنگی واجتماعی کشور محسوب می شوند و داشتن یک بوفه دانشجویی استاندارد به عنوان خانه دوم دانشجو اهمیت ویژه ای در ارتقاء نشاط معنوی، حفظ آرامش روحی و جسمی، توسعه فکر و اندیشه، اعتلای شخصیت و افزایش کیفیت تحصیلی دانشجویان دارد. مهندس کرم پور مدیر مسئول بوفه دانشجوئی واحد پزشکی تهران گفت : با توجه به اهميت و نقش تغذيه در فرآيند سلامتی دانشجویان و تاثيری که می تواند بر روی اعصاب وروان دانشجویان و نیز فرایند یادگیری آنان ایجاد کند ، برای راه اندازی بوفه دانشجوئی از نظر سنجی علمی و مراجعه به آراء و عقاید خود دانشجویان بهره جسته ایم و تمام تلاش خود را برای اجرای استانداردها و ایجاد فضائی پویا و با نشاط بکار بسته ایم . وی گفت : به لحاظ ماهيت تخصصی امر طبخ سرويس دهی ناهار به کارکنان و استادان دانشگاه نيز از همین تاریخ از طريق اين بوفه انجام ميپذيرد. وی افزود : اهم فعاليت بوفه دانشجوئی واحد پزشکی تهران سرويس دهی تغذيه ای در دو نوبت صبحانه ، نهار به عموم دانشجويان دانشگاه است.

 

 

 

 

 

گردهمائی بزرگ دانشگاهیان واحد پزشکی تهران به مناسبت روز دانشجو نسخه قابل چاپ

Preview