جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    محمد جواد عمو اکبری مسئول بسیج دانشجوئی ثامن الائمه (علیه السلام ) طی مرقومه ای خطاب به رئیس واحد پزشکی تهران انتقادات و ایراداتی را نسبت به عدم انتشار صحیح نام این تشکل دانشجوئی و همچنین مطرح نشدن فعالیت و اقدامات این تشکل دانشجوئی به عنوان برگزار کننده مراسم 16 آذر 92 توسط بسیج دانشجوئی ثامن الائمه (علیه السلام ) در خبری که توسط روابط عمومی بر روی سایت دانشگاه قرار گرفته است بیان نموده است :
      انتقاد و اعتراض مسئول بسیج دانشجوئی ثامن الائمه (علیه السلام ) ازعدم اطلاع رسانی مطلوب روابط عمومی

 

     محمد جواد عمو اکبری مسئول بسیج دانشجوئی ثامن الائمه (علیه السلام ) طی مرقومه ای خطاب به رئیس واحد پزشکی تهران انتقادات و ایراداتی را نسبت به عدم انتشار صحیح نام این تشکل دانشجوئی و همچنین مطرح نشدن فعالیت و اقدامات این تشکل دانشجوئی به عنوان برگزار کننده مراسم 16 آذر 92 توسط بسیج دانشجوئی ثامن الائمه (علیه السلام ) در خبری که توسط روابط عمومی بر روی سایت دانشگاه قرار گرفته است بیان نموده است : مسئول بسیج دانشجوئی ثامن الائمه (علیه السلام ) با اعتراض به این مطلب که در این خبر بسیج دانشجویی ثامن الائمه (ع) به صورت (بسیج ثامن الائمه ) آمده است اظهار نموده است که دو جمله خیلی اساسی در اعلام این نام وجود ندارد . اول کلمه دانشجویی و دوم کلمه علیه السلام در این زمان که دشمنان ما می خواهند بسیج را یک سازمان نظامی القاء کنند تا از کالبد اجتماع جدا شده و به انزوا کشیده شود. ما نباید با اشتباهات خود به آنها کمک کنیم . و به نظر این حقیر به دور از فرهنگ غنی شیعه می باشد که اسم برترین مخلوقات عالم را بدون درود و سلام بیاورند . در ادامه خبر فقط به برگزاری این مراسم در سالن شهید احمد رضا احدی اشاره شده است . و اسمی از بسیج این دانشگاه به عنوان برگزار کننده این مراسم نیامده است . که خود این، ارزش قائل نشدن به فعالیت دانشجویی می باشد . و بزرگترین ایراد و بی احترامی در اواخر خبر آمده است جائی که اسامی تمام نمایندگان تشکل ها به عنوان مطرح کننده دیدگاهشان با جناب عالی آمده است الا بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی . اینجانب به عنوان مسئول بسیج دانشجویی ثامن الائمه (ع) و تمامی اعضای آن نمی توانیم به آسانی از این بی احترامی بگذریم . وی در ادامه انتقادات خود تصریح نموده است : امیدوارم این اتفاقات سهوی باشد، ولی برخی مسائل این امید من را کم می کند زیرا این خبر بعد از یک هفته اصلاح نشده تا جناب آقای علی آبادی مسئول سایت و روابط عمومی بسیج دانشجویی ثامن الائمه (ع) خود شخصاٌ برای اصلاح آن به روابط عمومی دانشگاه مراجعه کردند و پیگیر موضوع شدند که با جواب غیر معقولی از طرف مسئول روابط عمومی رو به رو می شوند. ( مسئول روابط عمومی تمامی عکس های مراسم را برای شناختن نماینده بسیج دانشجویی ثامن الائمه (ع) به آقای علی آبادی نشان میدهند و در حالی که بین تصاویر ، تصویر نماینده بسیج دانشجویی ثامن الائمه (ع) در پشت تریبون می باشد می گویند ایشان را در مراسم ندیده ایم ، آیا می شود کسی را ندید و از آن عکس گرفت؟ چه کسی به غیر از اعضای روابط عمومی این تصویر را گرفته است ؟ وی در پایان این نامه در خواست نموده است : جناب آقای دکتر شاهرخ رامین تمامی فرزندان شما در این تشکل دانشجویی (بسیج دانشگاه) نیاز به تشکری که نشد ندارند . ولی نیاز مبرم به حق خود که در این خبر داده نشده است دارند .

 

 
 

انتقاد و اعتراض مسئول بسیج دانشجوئی ثامن الائمه (علیه السلام ) ازعدم اطلاع رسانی مطلوب روابط عمومی نسخه قابل چاپ

Preview