جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دکتر فرهاد سرابندی معاون درمان واحد پزشکی تهران از اجرای طرح قانون ارتقاء بهره وری پرستاران در بیمارستانهای زیر پوشش این واحد دانشگاهی از اول بهمن ماه سال جاری خبر داد .
      اجرای طرح ارتقاء بهره وری پرستاران در بیمارستانهای دانشگاه آزاد اسلامی

 

     معاون درمان واحد پزشکی تهران با اشاره به اینکه این طرح ابتدا در بیمارستانهای بوعلی و امیرالمومنین (ع) و به تدریج درسایر بیمارستانهای زیر پوشش دانشگاه آزاد اسلامی اجرا خواهد شد اظهار داشت :هدف از اجرای این طرح علاوه بر رضایتمندی کادر پرستاری ، افزایش کیفیت خدمات بالین بیمار ، کاهش زمان کار پرستاران بر اساس سختی کار ، سنوات خدمت ، نوع شیفت و محاسبه نوبت کاری شب می باشد .

 

 
 

اجرای طرح ارتقاء بهره وری پرستاران در بیمارستانهای دانشگاه آزاد اسلامی نسخه قابل چاپ

Preview