جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دکتر محمودعامریون متخصص جراحی عمومی بیمارستان امیر المومنین (ع) ، دکتر عادل جاهد فوق تخصص بیماریهای غدد بیمارستان بوعلی و دکترمیترا علی نژاد خرم ، متخصص داخلی و فوق تخصص گوارش بیمارستان امیر المومنین (ع ) از سوی رئیس دانشگاه واحد پزشکی تهران و بر اساس نظام جامع ارزشیابی هیات علمی و آخرین استانداردهای آموزشی حاکمیت آکادمیک مورد تقدیر و تشویق قرار گرفتند .
      تقدیر رئیس دانشگاه از سه استاد نمونه و برتر آموزشی ، پژوهشی و درمانی واحد پزشکی تهران

 

     دکتر محمودعامریون متخصص جراحی عمومی بیمارستان امیر المومنین (ع) ، دکتر عادل جاهد فوق تخصص بیماریهای غدد بیمارستان بوعلی و دکترمیترا علی نژاد خرم ، متخصص داخلی و فوق تخصص گوارش بیمارستان امیر المومنین (ع ) از سوی رئیس دانشگاه واحد پزشکی تهران و بر اساس نظام جامع ارزشیابی هیات علمی و آخرین استانداردهای آموزشی حاکمیت آکادمیک مورد تقدیر و تشویق قرار گرفتند .
دکتر شاهرخ رامین رئیس واحد پزشکی تهران با حضور در مراسمی که به مناسبت بزرگداشت و تقدیراز سه استاد نمونه و برتر این واحد دانشگاهی و در جمع هیات رئیسه ، معاونان ، روسای دانشکده ها ، روسای بیمارستانهای بوعلی ، جواهری و امیرالمومنین (ع ) در روز 30 دیماه سال جاری و در سالن اجتماعات برگزار گردید ازخدمات و عملکرد آموزشی ، پژوهشی و درمانی سه استاد نمونه و برتر این واحد دانشگاهی تقدیر و تشکر نمود .
رئیس واحد پزشکی تهران در ابتدای این جلسه ضمن ارائه گزارشی ازنحوه فعالیت مطلوب دکتر محمودعامریون متخصص جراحی عمومی بیمارستان امیر المومنین (ع) در ارائه خدمات آموزشی – درمانی ، دکتر عادل جاهد فوق تخصص بیماریهای غدد بیمارستان بوعلی در ارائه خدمات آموزشی – پژوهشی و دکترمیترا علی نژاد خرم ، متخصص داخلی و فوق تخصص گوارش بیمارستان امیر المومنین (ع) در ارائه خدمات درمانی - آموزشی به نقش کلیدی اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه دراستقرار حاکمیت آکادمیک اشاره کرد .
وی افزود : با توجه به جایگاه رفیع و نقش محوری اعضاء هيأت علمی در چرخه توسعه پایدار کشور و تحقق دانشگاه تمدن‌ساز اسلامی نیازمند همراهی و مشارکت فعالانه اساتید و پزشکان متخصص و تلاشگر این واحد دانشگاهی هستیم .

 

 

 

 

 

تقدیر رئیس دانشگاه از سه استاد نمونه و برتر آموزشی ، پژوهشی و درمانی واحد پزشکی تهران نسخه قابل چاپ

Preview