جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      برگزاری اولین دوره جشن فارغ التحصیلی دانشجویان میکروبیولوژی وسلولی ومولکولی در واحد پزشکی تهران

 

     در تاریخ سه شنبه 25 تیر ماه سال جاری ومقارن با میلاد پر سعادت مولی الموحدین علی بن ابیطالب ،جشن فارغ التحصیلی دانشجویان رشته زیست شناسی سلولی ومولکولی با گرایش های میکروبیولوژی وعلوم سلولی ومولکولی ، با حضور دکتر احمد فیروزان رئیس واحد پزشکی تهران ،معاونت دانشجوئی ،معاونت فرهنگی ،ریاست دانشکده وجمعی از اساتید با تلاوتی از آیات قران کریم وسرود جمهوری اسلامی برگزار شد دکتر نصرا.. شهاب رئیس دانشکده زیست شناسی سلولی ومولکولی واحد پزشکی تهران در پایان این مراسم طی مصاحبه ای گفت:اولین دوره ورودی دانشجویان این رشته درسال 83 با پذیرش حدود یکصد دانشجو با دوگرایش سلولی ومولکولی (50 نفردانشجو) وگرایش میکروبیولوژی با (45 نفردانشجو) آغاز بکار نمود.وی افزود : واحد پزشکی تهران تا سال 84 اقدام به پذیرش دانشجو در این دو رشته داشته است ولی ازسال 85 به بعد دررشته های میکروبیولوژی و ژنتیک اقدام به پذیرش دانشجو نموده است . دکتر شهاب اعلام نمود : در حال حاضر تعداد کل دانشجویان این دانشکده حدود ششصد دانشجو است . گفتنی است دراین مراسم که طی حرکتی خود جوش توسط اولین گروه فارغ التحصیلان این رشته برپا شده بود ،دانشجویان کسوت فارغ التحصیلی را با همراهی اساتید خود دکترپروانه معصومی و دکتر شهاب بر تن نموده ومتن سوگند نامه خود را همراه با دکترفرزاد شایقی معاونت دانشجوئی قرائت نمودند.

 

 
 

برگزاری اولین دوره جشن فارغ التحصیلی دانشجویان میکروبیولوژی وسلولی ومولکولی در واحد پزشکی تهران نسخه قابل چاپ

Preview