جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دکترسید ناصراستاد رئیس مرکز توسعه پژوهش و فناوری علوم پزشکی با حضور در جمع هیات رئیسه ،اعضای هیات علمی واساتید پژوهشگرعضو شورای پژوهشی ، روسای مراکز تحقیقاتی و بیمارستانهای تابعه واحد علوم پزشکی تهران بر ضرورت توجه به انجام تحقیقات کاربردی در حیطه رشته های علوم پزشکی با اصلاح زیر ساخت ها و بازنگری آئین نامه هاو قوانین پژوهشی تاکید نمود .وی با تشریح اهداف و رسالت مرکز توسعه پژوهش و فن آوری علوم پزشکی در دانشگاه آزاد اسلامی اظهار داشت :با حمایت و درایت دکتر لاریجانی ماه عسل دانشگاه آزاد اسلامی در زمینه پیشرفت و تولیدات علمی و پژوهش فرا رسیده است .
      با حمایت دکتر لاریجانی ماه عسل دانشگاه آزاد اسلامی در زمینه پیشرفت و تولیدات علمی و پژوهش فرا رسیده است .

 

     وی با تشریح اهداف و رسالت مرکز توسعه پژوهش و فن آوری علوم پزشکی در دانشگاه آزاد اسلامی اظهار داشت : در دهه چهارم تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی الویت در بهبود کیفیت است و در زمینه کیفی سازی تولیدات علمی و پژوهش بایستی بودجه پژوهشی واحد های دانشگاهی فقط برای خود پژوهش هزینه شود . وی افزود :در این راه برخلاف مسایل آموزشی یارانه ای عمل نمی کنیم و بودجه پژوهشی به واحد های دانشگاهی مستعد و علاقمند تعلق می گیرد .

 

 

 

 

 

با حمایت دکتر لاریجانی ماه عسل دانشگاه آزاد اسلامی در زمینه پیشرفت و تولیدات علمی و پژوهش فرا رسیده است . نسخه قابل چاپ

Preview