جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    مدیر كل آموزش واحد پزشكي تهران اعلام نمود : آزمون سراسري مشاوران حقوقی قوه قضائیه (وکالت) درتاريخ جمعه دوم اسفند ماه سال 1392 در یک نوبت در واحد پزشكي تهران و با نهايت دقت و صحت برگزار گرديد .درآزمون مشاوران حقوقی قوه قضائیه (وکالت) سال جاري كه با حمايت دكتر شاهرخ رامین رئيس واحدپزشكي و همكاري معاونین و کارکنان حوزه هاي مختلف دانشگاهي برگزار شد ، جمعاٌ متجاوز از 1600 نفر داوطلب حضور داشته اند .
      برگزاري آزمون مشاوران حقوقی قوه قضائیه (وکالت) در واحد پزشكي تهران

 

     دکتر امیر عباس لشکری مدیر کل آموزش واحد پزشکی تهران و نماينده تام اختيار برگزاري آزمون در واحد پزشكي تهران طي گفتگويي اعلام نمود : آزمون سراسري مشاوران حقوقی قوه قضائیه (وکالت) درتاريخ جمعه دوم اسفند ماه سال 1392 در یک نوبت در واحد پزشكي تهران و با نهايت دقت و صحت برگزار گرديد . مدیر كل آموزش واحد پزشكي تهران افزود : درآزمون مشاوران حقوقی قوه قضائیه (وکالت) سال جاري كه با حمايت دكتر شاهرخ رامین رئيس واحدپزشكي و همكاري معاونین و کارکنان حوزه هاي مختلف دانشگاهي برگزار شد ، جمعاٌ متجاوز از 1600 نفر داوطلب حضور داشته اند . وي افزود : برگزاري آزمون با هماهنگي هاي قبلي بين مركز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي و حوزه اجرايي مربوطه برنامه ريزي شده است . وي گفت : اين آزمون سراسري است و سوالات ازسوي مركز مشاوران حقوقی قوه قضائیه (وکالت) همزمان در سراسر كشور در 25 واحد دانشگاه آزاد اسلامي استان تهران اجرا مي شود دكتر فرهاد ادهمي مقدم معاون آموزشي واحد پزشكي تهران نيز كه به منظور نظارت در امر برگزاري امتحانات در جلسه آزمون حضور يافته بود َاظهار داشت : در برگزاري مطلوب اين آزمون علاوه بر هماهنگي مدیر كل آموزش واحد پزشكي تهران ، از همكاري کلیه عوامل اجرایی در برگزاری مطلوب این آزمون ، و ساير اقدامات لازم تشكر و قدر داني نمود . به گزارش روابط عمومی واحد پزشکی تهران : در جريان برگزاري آزمون فوق رئيس واحد پزشكي تهران ، به همراه كليه معاونين دانشگاه در جلسه حضور و مسئوليت فراهم نمودن شرايط و نظارت بر حسن اجراي آزمون ، طبق مقررات و ضوابط را عهده دار بوده است .

 

 

 

 

برگزاري آزمون مشاوران حقوقی قوه قضائیه (وکالت) در واحد پزشكي تهران نسخه قابل چاپ

Preview