جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دکتر فرهاد ادهمی مقدم معاون آموزشی واحد پزشکی تهران اعلام نمود : مركز توسعه آموزش (EDC) واحد پزشكي تهران اقدام به برپائي « تدوین طرح درس »در تاريخ 7 اسفند ماه از ساعت 15/8 لغايت 14 نموده است . وي افزود : اين كارگاه به مدت يك روز در محل سالن EDC واحد پزشكي تهران با ظرفيت حداكثر 30 نفر برگزار مي گردد .
      برگزاری كارگاه« تدوین طرح درس » در واحد پزشکی تهران

 

     دکتر فرهاد ادهمی مقدم معاون آموزشی واحد پزشکی تهران طي گزارشي اعلام نمود :
مركز توسعه آموزش (EDC) واحد پزشكي تهران اقدام به برپائي « تدوین طرح درس »در تاريخ 7 اسفند ماه از ساعت 15/8 لغايت 14 نموده است .
وي افزود : اين كارگاه به مدت يك روز در محل سالن EDC واحد پزشكي تهران با ظرفيت حداكثر 30 نفر برگزار مي گردد .
دکتر مهسا هادیپور جهرمی رئیس مركز مطالعات و توسعه آموزش (EDC) واحد پزشكي تهران عضو هیات علمی و متخصص در باره هدف کلی کارگاه « تدوین طرح درس » گفت : محور اصلی در این کارگاه فراهم آوردن زمینه ي لازم براي خود ارزشیابی وخود بهسازي مهارت تدوین طرح درس شرکت کنندگان از طریق تبادل تجربه وآگاهی از برخی رهنمودهاي علمی و نهایتآ توسعه ي شناخت و ادراك شرکت کنندگان می باشد .
مدرس این دوره آموزشی دکتر صاحب الزمانی عضو هیات علمی واحد پزشکی تهران در این کارگاه گفت :
در هر نوع برنامه ریزی ، رکن اساسی وجود هدف است . اجرای یک دوره آموزشی معین زمانی موفق است که بتواند پیوندی منطقی بین اهداف آموزشی ، روشهای یاد دهی – یادگیری و بالاخره ارزشیابی دانشجویان برقرار نماید .
در نتیجه باید برنامه آموزشی نظامندی را اتخاذ نمود که اهداف را با روشهای یاددهی یادگیری از یک سو و با فرآیند ارزشیابی از سوی دیگر پیوند دهد . دکتر صاحب الزمانی همچنین افزود : آموزش یک فرآیند تدریس هدفدار از پیش طراحی شده است .
درست همانطور که یک مهندس پیش از ساختن یک بنا به تهیه نقشه آن می پردازد ، مدرس نیز باید یک نقشه آموزشی طراحی کند . این نقشه طی فرآیندی تعاملی تجزیه و تحلیل و طراحی می شود که در آن محتوا ، راهبردهای آموزشی و رسانه های مناسب انتخاب ، مرتب و استفاده می شود .
در پایان خانم آسیه سلحشور مسئول برگزاری کارگاه های مركز مطالعات و توسعه آموزش (EDC) گفت : برنامه ریزی کارگاه های سال 93 متعاقبا ٌ از طریق سایت واحد پزشکی تهران اعلام خواهد شد . و لازم به ذکر است به کلیه شرکت کنندگان کارگاه تدوین درس گواهینامه معتبر از سوی معاونت آموزشی اعطاء می گردد .

 

 

 

 

برگزاری كارگاه« تدوین طرح درس » در واحد پزشکی تهران نسخه قابل چاپ

Preview