جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    فائزه صحبایی مدیر گروه بهداشت دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران ودانشجوی مقطع دکترای آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، جديدترين كتاب خود را تحت عنوان راهنمای آموزشی در کارآموزی بهداشت را منتشر نمود .
ازاين پژوهشگر تا كنون 4عنوان کتاب در زمینه های روش تحقیق ،پرستاری ، راهنمای آموزشی در کارآموزی بهداشت و فرایند ارتباط به چاپ رسيده است .

      جديدترين تاليف عضو هيات علمي دانشکده پرستاری و مامایی واحد پزشکی تهران منتشر شد

 

     فائزه صحبایی مدیر گروه بهداشت دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران ودانشجوی مقطع دکترای آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، جديدترين كتاب خود را تحت عنوان راهنمای آموزشی در کارآموزی بهداشت را منتشر نمود .
ازاين پژوهشگر تا كنون 4عنوان کتاب در زمینه های روش تحقیق ،پرستاری ، راهنمای آموزشی در کارآموزی بهداشت و فرایند ارتباط به چاپ رسيده است . خانم صحبائي مربي هیات علمی و مدیر گروه آموزش بهداشت و مادران و نوزادان ومديريت در دانشکده پرستاری ومامایی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی است وعضويت شورای پژوهشی، وکمیته EDO وکمیته پژوهشی و اموزشی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه ازاد اسلامی واحد پزشکی تهران را بعهده دارد .
در بررسي كارنامه پژوهشي خانم صحبائي مي توان به مسئوليت ویراستاری وداوری 3 مجله و ماهنامه تخصصی و دانشگاهی و تجربه برگزاری 22 دوره کارگاه آموزشی روش تحقیق برای اعضاءهیئت علمی ودستیاران دانشگاه علوم پزشکی ایران اشاره نمود .
مدیر گروه بهداشت دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران تا كنون 9عنوان مقاله در فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران وبیش از 20 مقاله در ژورنال های داخلی ایران به چاپ رسانيده است .
وي كه در سال 1388 موفق به کسب جایزه مقاله برتر در کنگره بین المللی بیماریهای قلب کیش شده با انتشار دومقاله درمجلات ISI خارجی تحت عناوين مراقبت کانگورویی از نوزاد و مقایسه نحوه گرفتن فشارخون از بیماران با استاندارد ، و همچنين انجام سه طرح تحقیقاتی با موضوعات مراقبت از نوزاد به شیوه نوین ، بررسی شیوه استفاده از تلفن همراه و ترس ارتباطی در دانشجویان عنوان پژوهشگر نمونه دانشگاه آزاد واحد پزشکی تهران را به علت فعالیت های علمی،آموزشی وپژوهشی در سال 1390 به خود اختصاص داده است .
خانم صحبائي كه دانشنامه کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را از دانشگاه علوم پزشکی ایران در رشته پرستاری کسب نموده به مدت سه سال در همان دانشگاه تدریس نموده واز سال 1375 وارد دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران شده و همکاری ایشان تا کنون ادامه دارد.
اين زن پژوهشگر برتر و عضو هيات علمي دانشكده پرستاري و مامائي واحد پزشكي تهران با ارائه مقاله در کنگره های بین المللی در کشورهای یونان2008، ،اسپانیا،ترکیه ،چین وآلمان2009،استرالیاوکانادا2010 ،تایلند 2011 ، وارائه مقاله های متعدد در سمينار ها و كنگره هاي داخلي ایران ، مشاوره وسرپرستی بیش از55 پایان نامه در مقاطع کارشناسی ارشد در زمینه های مربوط به پرستاری و مادر وکودک و نيز بهداشت،آموزش وپرستاری در بیماری ها را عهده داربوده و عناوين برخي كتابهاي وي كه به چاپ هاي هشتم و دوم نيز رسيده است عبارتند از :
مجموعه کامل دروس پرستاری ،1383.چاپ هشتم 1392
فرآیند ارتباط ،1389
فرهنگ واژه های روش تحقیق،1389. چاپ دوم 1392
راهنمای آموزشی درکارآموزی بهداشت، 1390.چاپ دوم1392

 

 
 

جديدترين تاليف عضو هيات علمي دانشکده پرستاری و مامایی واحد پزشکی تهران منتشر شد نسخه قابل چاپ

Preview