جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دکتر شاهرخ رامین، رئیس پیشین واحد پزشکی تهران، طی حکمی از سوی دکتر باقر لاریجانی به سمت مشاور حوزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی منصوب گردید.
      دکتر رامین به سمت مشاور حوزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شد .

 

     دکتر باقر لاریجانی، قائم مقام رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه پزشکی، در اين حكم ضمن تشکر از تلاشهای ارزنده دکتر شاهرخ رامین در دوران تصدی مسئولیت دانشگاه آزاد واحد پزشکی تهران که قدیمی ترین واحد های دانشگاهی غیر دولتی علوم پزشکی ست، وی را به عنوان مشاور حوزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی منصوب نمود تا حوزه پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در مسیر نیل به اهداف متعالی خود از حضور ایشان بهره مند گردد .
در متن اين جكم آمده است :
جناب آقاي دكتر شاهرخ رامين
عضو محترم هيات علمي دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامي به عنوان يكي از ثمرات انقلاب اسلامي در طول حيات خود نقش ارزنده اي در تامين نيروي انساني مورد نياز نظام سلامت جمهوري اسلامي ايزان داشته است .
واحد هاي علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي با بهره مندي از دانش اعضاي هيات علمي مهد پرورش متخصصان و كارشناسان متعهد و كار آمددر حيطه پزشكي هستند كه البته با بازنگري ساختار و استفاده از ساير ظرفيتهاي موجود ، زمينه ارتقاي كيفي بيش از پيش آموزش ، پژوهش و ارائه خدمات در اين مجموعه عظيم علمي فراهم است .
واحد پزشكي تهران دانشگاه آزاد اسلامي به عنوان يكي از اولين مراكز غير دولتي تربيت گروه پزشكي ، از قديمي ترين واحد هاي دانشگاه آزاد اسلامي است كه پيشينه روشني در تبلور بخش خصوصي در تامين منابع انساني بخش سلامت دارد
خوشبختانه در دوران مسئوليت جنابعالي نيز ، اين واحد دانشگاهي شاهد پيشرفتهاي قابل توجهي در عرصه آموزش ، پژوهش و خدمات سلامت بود .
ضمن عرض تشكر از تلاشهاي جنابعالي در دوران تصدي مسئوليت دانشگاه آزاد اسلامي واحد پزشکی تهران، به عنوان مشاور حوزه علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي منصوب مي گرديد تا حوزه پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي را در مسير نيل به اهداف متعالي اين مجموعه ياري فرمائيد . توفيق روز افزون حضرتعالي را در شئونات مختلف از خداوند متعال خواستارم .
دكتر باقر لاريجاني
قائم مقام رئيس دانشگاه
و
رئيس شوراي راهبردي حوزه علوم پزشكي

 

 
 

دکتر رامین به سمت مشاور حوزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شد . نسخه قابل چاپ

Preview