جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      از سوی وزیر بهداشت لوح تقدیر تغذیه با شیر مادر به بیمارستان امیرالمومنین تعلق گرفت

 

      اعطا ءتقدیر نامه کتبی در هفته جهانی تغذیه با شیر مادر  به بیمارستان امیرالمومنین واحد پزشکی تهران:

دکتر لنکرانی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران با اهدا لوح تقدیر تغذیه با شیر مادر در هفته جهانی گرامیداشت تغذیه با شیر مادر از بیمارستان امیر المومنین  تقدیر به عمل آورد .

بیمارستان امیرالمومنین  یکی از چهاربیمارستان وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران می باشد  . این لوح ازسوی وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی در دانشگاه شهید بهشتی به بیمارستان امیرالمومنین  اهدا گردید .  

دکتر سرابندی رئیس  بیمارستان امیر المومنین  گفت :این لوح به منظور قدردانی از تلاش صادقانه کارکنان محترم آن بیمارستان در تحقق این آرمان ها واجرای اقدامات ترویج تغذیه با شیر مادر در هفته جهانی گرامیداشت تغذیه با شیر مادر به این مرکز از سوی دکتر لنکرانی تقدیم شده است .

وی افزود این مرکز با اجرای دستور العملهای اجرایی ترویج تغذیه شامل آموزش مادران باردار در زمینه مزایای تغذیه با شیر مادر ،چگونگی شیردهی ،روش های حفظ تداوم شیردهی،نحوه دوشیدن شیر،نگهداری شیر ومصرف...میباشد .

 

 
 

از سوی وزیر بهداشت لوح تقدیر تغذیه با شیر مادر به بیمارستان امیرالمومنین تعلق گرفت نسخه قابل چاپ

Preview