جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دكتر سيد محمود طباطبائي رئیس دانشگاه آزاد اسلامي واحد پزشكي تهران علوم پزشکی دراولين جلسه پايش برنامه استراتژيك و اعتبار بخشي بيمارستانهاي تابعه واحد پزشكي تهران بررسالت خطيرجامعه علمي ، روساي بيمارستانها و كادر پرستاري و درماني اين واحد دانشگاهي در تامين ، حفظ و ارتقاء سلامت آحاد جامعه از ابعاد مختلف آموزشي ، درماني و پژوهشي تاكيد نمود .
      دراولين جلسه پايش برنامه استراتژيك و اعتبار بخشي بيمارستانهاي تابعه واحد پزشكي تهران در سال جديد مطرح شد

 

     دكتر سيد محمود طباطبائي رئیس دانشگاه آزاد اسلامي واحد پزشكي تهران علوم پزشکی دراولين جلسه پايش برنامه استراتژيك و اعتبار بخشي بيمارستانهاي تابعه واحد پزشكي تهران بررسالت خطيرجامعه علمي ، روساي بيمارستانها و كادر پرستاري و درماني اين واحد دانشگاهي در تامين ، حفظ و ارتقاء سلامت آحاد جامعه از ابعاد مختلف آموزشي ، درماني و پژوهشي تاكيد نمود .
رئيس واحد پزشكي تهران در اين جلسه كه با حضور دكتر سيّدعلي ابطحي، رييس مركز توسعه‌ي خدمات سلامت دانشگاه آزاد اسلامي ، روساي بيمارستانهاي واحد پزشكي تهران ،
دكتر خليلي رئيس بيمارستان بوعلي ، دكتر رامین خطيب سمناني رئيس بيمارستان اميرالمومنين (ع ) ،دكتر علی عبدالهي رئيس بيمارستان جواهري ، دکتر اباسط میرزایی معاون اداری و مالی ، كليه سوپر وايزر ها ، مترون ها ، مديران ، مسئولين اعتبار بخشي و اعضاي فعال و دخيل در امر كنترل عفونت هرسه بيمارستان تابعه واحد پزشكي تهران در تاريخ يكشنبه 17 فروردين ماه در سالن اجتماعات اين واحد دانشگاهي برگزار گرديد ، با اشاره به نص صريح قرآن درعظمت و شان تلاش در جهت تامين و حفظ جان و سلامتي انسانها گفت :
حتي براي بندگي خدا هم بايد سالم بود و تكاليف واجب الهي مثل حج و جهاد و روزه و ساير اعمال مذهبي نيز در صورت نداشتن سلامت بر بيماران واجب نيست و اين مسئله بخودي خود بيانگر اهميت سلامت در جوامع انساني است .
وي افزود : آن مطاع گرانقدري كه اينك بواسطه شغل و حرفه مقدس پزشكي در اختيار ما قرار گرفته ، مسئوليت حفظ سلامت انسانهاست كه اگر اين مهم بخوبي انجام شود موجب رستگاري ورضايت خدا و ثواب و اجر اخروي است .
دكتر طباطبائي مهمترين هدف از تشكيل جلسه نظارت بربرنامه استراتژيك و اعتبار بخشي بيمارستانها را همفكري و تشريك مساعي در جهت كاهش اشتباهات و خطاهاي رايج كادر درماني درراستاي اعتبار بخشي ( Accreditation) ودر جهت استقرار حاكميت باليني clinicall Governance برشمرد .
رئيس واحد پزشكي تهران سپس درتشريح وضعيت اين واحد دانشگاهي و بررسي نقاط قوت وموانع و مشكلات مربوط به مديريت و اداره بيمارستانهاي زير مجموعه واحد پزشكي تهران گفت : بايد پذيرفت كه در شرايط فعلي با امكانات و منابع مالي محدودي روبرو هستيم وبراي بهره وري بهينه از اين امكانات محدود بهترين راهكارها استفاده ازتكنيك هاي علمي و بررسي روش هاي مبتني بر شواهد عيني و تجربيات ديگران است .
وي تاكيد نمود : در عرصه پر رقابت علمي و درماني دنياي كنوني ، زمان و فرصتي براي استفاده از روش هاي آزمون و خطا وجود ندارد و مجبور به استفاده ازالگوهاي موفق و تجربيات ديگران هستيم و به همين دليل است كه بايستي با تشكيل منظم و پيگير اين جلسات و با توجه به انگيزه بالائي كه در وجود تك تك پزشكان ، اساتيد ، مسئولان والا مقام وپرسنل زحمتكش و ارزشمند اين واحد دانشگاهي وجود دارد با اتحاد و همدلي و دست در دست يكديگر براي پيدا كردن راه هائي براي كاهش اشتباهات و خطاهاي پزشكي و با استفاده از تجربيات و شواهد عيني بسيج شويم .
دكتر طباطبائي با اشاره به حدود 8 هزار سنجه اي كه از سوي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي در جهت برنامه ریزی و تدوین برنامه عملیاتی و در مسيراستقرار اعتبار بخشی بیمارستاني HOSPITAL ACCREDITATION تعريف شده است گفت : از آنجاييكه هزينه سربار و جبران اشتباهات پزشكي بسيار بالا و سنگين است شايسته است با تکیه بر رهنمودهای رهبر معظم انقلاب مبني بر عزم ملی و مدیریت جهادی دلسوزانه و با همياري و همت جمعي مسئولان پر تلاش بكوشيم با ارزیابی سیستماتیک مراکز بيمارستاني كه مسئول ارائة خدمات سلامت با استانداردهای مشخص است اصول بنیادی را كه برای توسعة سیستم بهداشت و درمان لازم است و اساس «اعتباربخشی » را تشکیل می دهد منطبق كنيم .
استانداردهایی که بر بهبود مداوم کیفیت، محوربودن بیمار و بهبود امنیت بیمار و کارکنان تأکید دارد .
گفتني است : خانم دكتر شقايق وحدت عضو هيات علمي واحد علوم و تحقيقات سخنران و مدرس اصول برنامه ريزي استراتژيك و خانم دكتر حسام مدرس و مسئول آموزش كار گروه تخصصي آشنائي با مباني كنترل عفونت بيمارستانهاي تابعه دانشگاه آزاد اسلامي در اولين جلسه پايش برنامه استراتژيك و اعتبار بخشي بيمارستانهاي تابعه واحد پزشكي تهران در سال جديد بوده اند .

 

 

 

 

 

دراولين جلسه پايش برنامه استراتژيك و اعتبار بخشي بيمارستانهاي تابعه واحد پزشكي تهران در سال جديد مطرح شد نسخه قابل چاپ

Preview