جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دكتر سيّدعلي ابطحي، رييس مركز توسعه‌ي خدمات سلامت دانشگاه آزاد اسلامي با حضور دراولين جلسه پايش برنامه استراتژيك و اعتبار بخشي بيمارستانهاي تابعه واحد پزشكي تهران و در جمع روساء و مسئولان ارشد اين واحد دانشگاهي و بيمارستانهاي تابعه واحد پزشكي تهران با ارائه تعاريف مختلفي از مقوله اعتماد به تاثير و اهميت اين عنصر كليدي در زمينه ارتقاء سلامت وبعنوان يك پيش نيازاساسي براي ايجاد هر تغيير اشاره كرد .
      دكتر ابطحي : براي هرگونه تغيير در زمينه ارتقاء سلامت وظيفه اصلي اعتماد سازي است

 

     دكتر سيّدعلي ابطحي، رييس مركز توسعه‌ي خدمات سلامت دانشگاه آزاد اسلامي با حضور دراولين جلسه پايش برنامه استراتژيك و اعتبار بخشي بيمارستانهاي تابعه واحد پزشكي تهران و در جمع روساء و مسئولان ارشد اين واحد دانشگاهي و بيمارستانهاي تابعه واحد پزشكي تهران با ارائه تعاريف مختلفي از مقوله اعتماد به تاثير و اهميت اين عنصر كليدي در زمينه ارتقاء سلامت وبعنوان يك پيش نيازاساسي براي ايجاد هر تغيير اشاره كرد . رييس مركز توسعه‌ي خدمات سلامت دانشگاه آزاد اسلامي با بيان اينكه اعتماد يك سرمايه است گفت : اكنون كه با روي كار آمدن شخصيت هاي فرهيخته ، ذيصلاح و توانمندي همچون دكتر لاريجاني ، دكتر مصداقي نيا و دكتر طباطبائي فرصت مناسبي براي يك جهش و جنبش علمي در حيطه علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي فراهم شده است شايسته است با اعتماد سازي زمينه تغيير هم در انگيزش افراد وهم در زير ساخت ها مهيا شود. دكتر ابطحي با تشبيه مقوله اعتماد به يك سفره زير زميني كه مي تواند منشاء و مولد چشمه هاي جوشان بسياري باشد گفت : وقتی فضای اعتماد بين اعضای تيم کاری يك سازمان وجود داشته باشد، می‌توان پيش‌بينی کرد که آن تيم به نتايج خيره‌کننده و فوق‌العاده اي دست پيدا خواهد کرد . وي با اشاره به پنج سطح اعتماد سازي كه مانند يك موج در يك استخر راكد و بي حركت و با پرتاب يك سنگ ايجاد مي شود گفت : موج اول خود سازي است كه چنانچه اين فرايند با خودآگاهي و بصيرت در اعماق وجود افراد ايجاد شود موجب انتشار چهار موج بعدي ومنبع ايجاد تحولات سازنده و پويائي در فرايندهاي سازماني ، ارتباطات ميان فردي و تا عاليترين سطح جامعه و ارتقاء كيفي خواهد شد ، توجه متوليان بهداشت و سلامت دانشگاه در بيمارستانها را به اهميت و نقش مقوله خودسازي ، ايجاد انگيزه دروني ، شور و اشتياق براي پذيرش تغييرو حركت درمسير اعتماد سازي هرچه بيشتر معطوف نمود . گفتني است اولين جلسه پايش برنامه استراتژيك و اعتبار بخشي بيمارستانهاي تابعه واحد پزشكي تهران در حضور دكتر سيد محمود طباطبائي رئيس واحد پزشكي تهران ، روساي بيمارستانهاي واحد پزشكي تهران ، دكتر احمد خليلي رئيس بيمارستان بوعلي ، دكتر رامین خطيب سمناني رئيس بيمارستان اميرالمومنين (ع ) ،دكتر علی عبدالهي رئيس بيمارستان جواهري ، دکتر اباسط میرزایی معاون اداری و مالی ، دكتر اميرعلي توابي رئيس درمانگاه قدس ، كليه سوپر وايزر ها ، مترون ها ، مديران ، مسئولين اعتبار بخشي و اعضاي فعال و دخيل در امر كنترل عفونت هرسه بيمارستان تابعه واحد پزشكي تهران در تاريخ يكشنبه 17 فروردين ماه در سالن اجتماعات اين واحد دانشگاهي برگزار گرديد و برنامه استراتژيك كليه مراكز درماني و بيمارستانهاي تابعه واحد پزشكي تهران در كار گروه هاي تخصصي و زير نظرخانم دكتر شقايق وحدت عضو هيات علمي واحد علوم و تحقيقات سخنران و مدرس اصول برنامه ريزي استراتژيك و خانم دكتر حسام مدرس و مسئول آموزش كار گروه تخصصي آشنائي با مباني كنترل عفونت بيمارستانهاي تابعه دانشگاه آزاد اسلامي مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت .

 

 

 

 

 

دكتر ابطحي : براي هرگونه تغيير در زمينه ارتقاء سلامت وظيفه اصلي اعتماد سازي است نسخه قابل چاپ

Preview