جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دكترسید محمود طباطبائی رئيس واحد پزشكي تهران در نشست صميمانه اي كه طي مراسم دیدار نوروزی وبه همراه اعضای هیات رییسه با مدیران و کارکنان اين واحد دانشگاهي برگزار نمود ، اهداف ، برنامه ها و سياست هاي دانشگاه را در سالي كه بنا به رهنمود مقام معظم رهبری و در راستای شعار اقتصاد و فرهنگ با عزم ملّی و مديريّت جهادی نامگذاري شده است ، تشريح نمود.
      دیدار نوروزی رییس واحد پزشكي تهران و اعضای هیات رییسه با اساتيد و كاركنان

 

     در اين نشست صميمانه كه به همت و سخنراني دكتر مير مسعود فاطمي قائم مقام و معاون فرهنگي دانشگاه وبا حضور كليه اعضاي هيات رئيسه ، اساتيد ، مديران و كاركنان اين واحد دانشگاهي برگزار گرديد ، دكترسید محمود طباطبائی رئيس واحد پزشكي تهران اهداف ، برنامه ها و سياست هاي دانشگاه را در سالي كه بنا به رهنمون مقام معظم رهبری و در راستای شعار اقتصاد و فرهنگ با عزم ملّی و مديريّت جهادی نامگذاري شده است ، تشريح نمود . وي با تفسيري ازآيات سوره والعصر و رواياتي از رسول اكرم وحدت و همدلي مديران و مسئولان را رمز موفقيت و اساس پيشرفت و اعتلاء اين مجموعه دانشگاهي و در جهت تحقق این شعار پر معنا برشمرد. دكتر طباطبائي با كلام عرفاني و تاثيرگذار خود از همكاران و كاركنان اين واحد دانشگاهي در خواست نمود : تقارن ايام بهاري و شهادت حضرت فاطمه زهرا را به فال نيك گرفته و با رعايت دو نكته بسيار ساده اول آنكه هرگز دروغ نگوئيم و دوم در ارتباط و مواجهه با ديگران خود را بدهكار و ديگران را طلبكار خود بدانيم ، افزود : بيائيددر ابتداي سال جديدبا يكديگر هم عهد و هم پيمان شويم و در مسير بالندگي و پويايي دانشگاه دست در دست يكديگر و با دلسوزي قدم برداريم .

 

 

 

 

 

دیدار نوروزی رییس واحد پزشكي تهران و اعضای هیات رییسه با اساتيد و كاركنان نسخه قابل چاپ

Preview