جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    با انتخاب دکتر سیدعباس صفوی نائینی استاد وجراح و متخصص گوش، حلق و بینی (E. N. T) و معاون آموزشي اسبق دانشگاه شهيد بهشتي خون تازهاي به كالبد آموزشي و ساختار مديريتي دانشگاه آزاد اسلامي در عرصه علوم پزشكي تزريق شد.
      با هدف ارتقاء و بهبود كيفيت حوزه آموزش پزشكي عرصه اولين تغيير و تحولات مديريتي رئيس واحد پزشكي تهران شد .

 

     طی حکمی از سوی دکتر سیدمحمود طباطبائی رئیس دانشگاه واحد علوم پزشکی تهران دکتر سیدعباس صفوی نائینی استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به عنوان معاون آموزشي منصوب شد در اين حكم آمده است :دانشگاه آزاد اسلامی بعنوان یکی از ثمرات انقلاب اسلامی درطول حیات خود نقش ارزنده ای در تامین نیروی انسانی موردنیاز نظام سـلامـت جمهوری اسلامی ایران داشته است . واحدهای علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی با بهره مندی از دانش اعضای هیات علمی مهد پرورش متخصصان و کارشناسان متعهد و کارآمد در حیطه پزشکی هستند که البته با بازنگری ساختار و استفاده از سایر ظرفیت های موجود ، زمینه ارتقای کیفی بیش از پیش آموزش ، پژوهش و ارائه خدمات دراین مجموعه عظیم علمی فراهم است . نظربه تعهد و تجربیات گرانقدر جنابعالی درحوزه علوم پزشکی و با توجه به هماهنگی انجام شده با قائم مقام محترم ریاست عالیه دانشگاه در حوزه علوم پزشکی بعنوان معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران منصوب می گردید تا دانشگاه را در تحقق چشم اندازهای رفیع آن در گسترش حوزه علوم پزشکی یاری فرمائید . انتظار می رود با همکاری کلیه مدیران و اعضای هیات علمی دانشگاه در مسیر نیل به اهداف زیر تلاش فرمائید : 1- تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی علوم پزشکی براساس سیاستهای ابلاغی و نظارت بر حسن اجرای آنها 2- رسیدگی به برنامه های آموزشی علوم پزشکی درزمینه بازنگری با توسعه برنامه های درسی و تطبیق برنامه ها با سیاستهای ابلاغی 3- طراحی و تدوین فعالیتهای موثر برای تقویت بنیه علمی و ارتقاء وضعیت آموزشی دانشجویان علوم پزشکی . 4- توجه جدی به سیاستهای توسعه آموزش پزشکی درمقاطع تحصیلات تکمیلی ازجمله دستیاری،دوره های پسادکتری ودکتری تخصصی 5- گسترش استفاده از فضای مجازی در آموزش علوم پزشکی و ارتقاء آموزش مجازی 6- تلاش جهت برقراری تعاملی سازنده با دانشگاهها و مراکز بین المللی به منظور جذب دانشجوی خارجی 7- ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای واحدهای تابعه درارتباط با امور دانشجویان علوم پزشکی 8- گسترش رشته های آموزشی و علوم بین رشته ای با همکاری سایر واحدها امید است با عنایت خداوند متعال و استفاده از کلیه ظرفیتهای موجود ، دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاهی سرآمد در حیطه پزشکی در سطح منطقه و جهان گردد . توفیق همگان را در راه اعتلای دانش از خداوند متعال خواستارم .

 

 

 

 

با هدف ارتقاء و بهبود كيفيت حوزه آموزش پزشكي عرصه اولين تغيير و تحولات مديريتي رئيس واحد پزشكي تهران شد . نسخه قابل چاپ

Preview