جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    طی حکمی از سوی دکتر سیدمحمود طباطبائی فر رئیس دانشگاه واحد علوم پزشکی تهران دکتر علي سلگي به سمت مشاور اجرائی ریاست دانشگاه و مسئول امور شاهد و ایثارگران و فرزندان شهدای عالی مقام در واحد علوم پزشکی تهران منصوب شد .دكتر سلگي بسیجی رزمنده داراي سالها تجربه مفيد و سوابق اجرائي ارزنده در مقام مشاور رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و فعاليت در امور ایثارگران مي باشد . وي همچنين مدیریت امور پژوهشی مرکز تحقیقات جراحی مغز واعصاب عملکردی دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي را عهده دار است .
      مشاور اجرائی ریاست و مسئول امور شاهد و ایثارگران در واحد علوم پزشکی تهران منصوب شد

 

     طی حکمی از سوی دکتر سیدمحمود طباطبائی فر رئیس دانشگاه واحد علوم پزشکی تهران دکتر علي سلگي به سمت مشاور اجرائی ریاست دانشگاه و مسئول امور شاهد و ایثارگران و فرزندان شهدای عالی مقام در واحد علوم پزشکی تهران منصوب شد .
دكتر سلگي بسیجی رزمنده داراي سالها تجربه مفيد و سوابق اجرائي ارزنده در مقام مشاور رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و فعاليت در امور ایثارگران مي باشد .
وي همچنين مدیریت امور پژوهشی مرکز تحقیقات جراحی مغز واعصاب عملکردی دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي را كه از سال 1387 و با تصویب شورای گسترش وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در محل بیمارستان شهدای تجریش تاسیس شده و زير نظر دكتر عليرضا زالي و در زمینه سلولهای بنیادی برای درمان ضایعات نخاعی اداره مي شود ، بعهده دارد .
مرکز تحقیقات جراحی مغز و اعصاب عملکردی به همت اعضاي فعال شوراي پژوهشي و همچنين خدمات دكتر سلگي از آغاز تا كنون قدم هاي موثري در جهت رشد توليدات علمي و گسترش تحقيقات كاربردي و پژوهش در اين حيطه از علوم پزشكي برداشته است .
دكتر سلگي همچنين طی حکمی از سوی دکتر علی اصغر پیوندی رییس دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي به عنوان عضو کمیته تدوین بیمه منصوب شده است.
در حكمي كه توسط دكتر طباطبائي فررئيس واحد علوم پزشكي تهران به وي اعطاء شده است آمده است :
اکنون که بنا به فرمایش مقام معظم رهبری سال جدید را با عنوان سال فرهنگ و اقتصاد با عزم ملی و مدیریت جهادی شروع کرده ایم موظفیم در هر مسئولیتی که به عهده داریم با مدیریت جهادی در راستای به ثمر رسیدن اهداف والای نظام مقدس جمهوری اسلامی حرکت نمائیم ولحظه ای غفلت را گناهی نابخشودنی بدانیم ، لذا نظر به تعهد و تجربیات گرانقدر جنابعالی در حوزه های مختلف علوم پزشکی و با توجه به هماهنگیهای بعمل آمده با معاونت محترم پزشکی ریاست عالیه دانشگاه آزاد اسلامی شما را به عنوان مشاور اجرائی ریاست دانشگاه و مسئول امور شاهد و ایثارگران و فرزندان شهدای عالی مقام در واحد علوم پزشکی تهران منصوب
می نمایم تا با هماهنگی معاونین محترم دانشگاه و روسای دانشکده ها و بیمارستانها ضمن رسیدگی به مسائل دفتر ریاست با فعال نمودن کمیته های آموزشی و پژوهشی دانشجویان سعی بر مشارکت هر چه بیشتر دانشجویان در مسائل جاری دانشگاه نموده و درمسیرارتقاء هر چه با کیفیت تر سطح فعالیتهای فرهنگی و آموزشی و پژوهشی دانشجویان عزیز از هیچ کوششی دریغ نفرمائید.
امید است با توکل به خدای متعال و بهره جستن از الطاف خفیه ائمه هُدی (ع) و استفاده از همه ظرفیت های موجود دانشگاه در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید .

 

 
 

مشاور اجرائی ریاست و مسئول امور شاهد و ایثارگران در واحد علوم پزشکی تهران منصوب شد نسخه قابل چاپ

Preview