جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    اباسط ميرزائي معاون مالي و اداري واحد پزشكي تهران با تشكيل دومين جلسه هم انديشي مديران و مسئولان حوزه هاي مختلف واحد پزشكي تهران در سال جديد ، ضمن تشريح سياست ها و چشم انداز اين واحد دانشگاهي به اهميت و نقش كليدي مديران در عملياتي نمودن برنامه ها و اهداف استرات‍ژيك در مسير توسعه و بالندگي هرچه بيشتر دانشگاه اشاره نمود .
      در نشست مشترك مديران و مسئولان واحد پزشكي تهران مطرح شد : پيشرفت و توسعه دانشگاه در گروي مشاركت ، همفكري و همدلي مديران است

 

     اباسط ميرزائي معاون مالي و اداري واحد پزشكي تهران با تشكيل دومين جلسه هم انديشي مديران و مسئولان حوزه هاي مختلف واحد پزشكي تهران در سال جديد ، ضمن تشريح سياست ها و چشم انداز اين واحد دانشگاهي به اهميت و نقش كليدي مديران در عملياتي نمودن برنامه ها و اهداف استرات‍ژيك در مسير توسعه و بالندگي هرچه بيشتر دانشگاه اشاره نمود . معاون مالي و اداري واحد پزشكي تهران با تاكيد بر اين موضوع كه موفقيت و پويائي هر سازمان و بخصوص دانشگاهها بعنوان مغز متفكر و قلب طپنده جامعه تا حد زيادي به روحيات، تلاش، انگيزش و رضايت منابع انساني آن بستگي دارد گفت : نيروي انساني براي ارائه رفتار مطلوب و موردپسند در راستاي اهداف سازمان، بايد هم انگيزه داشته باشد و هم درست برانگيخته شود و اين امر تحقق نمي‌يابد مگر ازطريق مشاركت ، همفكري و همدلي مديران ‌لايق وشايسته و وظيفه اين معاونت پشتيباني و حمايت از طرح ها و پيشنهادات شما در جهت توسعه و تحصيل اهداف‌ دانشگاه است . ميرزائي سپس با تشريح وضعيت مالي و اداري دانشگاه بر اساس نقشه توسعه و برنامه استراتژيك واحد پزشكي تهران گفت : در آستانه سال نو و با تغيير مديريت اين واحد دانشگاهي شاهد تغيير و تحول در بدنه و ساختار اداري اين واحد دانشگاهي هستيم و شايسته است مديران با درك شرايط جديد با حضور منظم در جلسات هفتگي و با تشريك مساعي و مسئوليت پذيري مسئولان دانشگاه را در رسيدن به اهداف كوتاه مدت ، ميان مدت و بلند مدت دانشگاه ياري دهند . معاون مالي و اداري واحد پزشكي تهران گفت : با رهنمود هاي دكتر سيد محمود طباطبائي به كليه مديران حوزه هاي مختلف دانشگاه در اجراي بهينه و بهبود فرايندهاي اداري تفويض اختيار شده است و اين معاونت در حمايت و پشتيباني و رفع معضلات و مشكلات دانشگاه بسيج و آماده است . در ادامه اين جلسه مديران با ارائه نقطه نظرات و پيشنهادات خود ، مسائل متفاوتي را در مورد بهبودو ارتقاء سايت دانشگاه ، افزايش تعداد وسايل نقليه براي انجام ماموريت هاي اداري ، تجهيز و استقرار سيستم نرم افزار پرداخت حق التدريس اساتيد و تفويض اختيار و مسئوليت بيشتر به مديران ، مطرح نمودند . گفتني است در پايان اين جلسه كارگاه آموزشي « مديران خلاق » با هدف كسب مهارت هاي علمي و عملي براي پرورش استعداد و خلاقيت مديران برگزار گرديد . مدرس اين همايش دو روزه دكتر كيوان انصاري عضو هيات علمي پ‍ژو هشگاه علوم و فناوري رنگ زير نظر وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري بوده است .

 

 

 

 

در نشست مشترك مديران و مسئولان واحد پزشكي تهران مطرح شد : پيشرفت و توسعه دانشگاه در گروي مشاركت ، همفكري و همدلي مديران است نسخه قابل چاپ

Preview