جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دکتر شهرزاد خاکپوررئیس باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان از برگزاري اولين جلسه هم انديشي دانشجویان عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشجویان با حضور جناب آقای دکتر طباطبائی ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی و جناب آقای دکتر ملک افضلی مشاور عالی ریاست واحد درحوزه تحقیقات وهمچنين جناب آقای دکتر سلگی مشاور محترم اجرایی و جناب آقاي دكتر محسني معاون پژوهش و فناوري واحد پزشکی تهرا ن در تاريخ یکشنبه 7 اردیبهشت 1393 و درسالن آمفی تئاتر واحد از ساعت 6-4 بعداظهر خبر داد .
      با حضور دکتر ملک افضلی مشاور عالی ریاست واحد درحوزه تحقیقات اولين جلسه هم انديشي دانشجویان عضو باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان برگزار مي شود .

 

     رئیس باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان افزود : اولين جلسه هم انديشي دانشجویان عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشجویان با حضور جناب آقای دکتر طباطبائی ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی و جناب آقای دکتر ملک افضلی مشاور عالی ریاست واحد درحوزه تحقیقات وهمچنين جناب آقای دکتر سلگی مشاور محترم اجرایی و جناب آقاي دكتر محسني معاون پژوهش و فناوري واحد پزشکی تهرا ن با هدف ارتقاء سطح كمي و كيفي تحقیقات وپژوهش دانشجویان مستعد عضو باشگاه و همچنين معرفي هرچه بيشتر استاد برجسته و محقق گروه علوم پزشكي دكتر ملك افضلي تشكيل مي گردد . گفتني است طي حكمي از سوي دكتر طباطبائي رئيس دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی ، دکتر ملک افضلی در سمت مشاور عالی ریاست واحد در حوزه تحقيقات منصوب شده است .

 

 
 

با حضور دکتر ملک افضلی مشاور عالی ریاست واحد درحوزه تحقیقات اولين جلسه هم انديشي دانشجویان عضو باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان برگزار مي شود . نسخه قابل چاپ

Preview