جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    طی حکمی از سوی دکتر سیدمحمود طباطبائی رئیس دانشگاه واحد علوم پزشکی تهران دکتر حسین ملک افضلی استاد ممتاز گروه آمار و اپيدميولوژي دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران ، قائم مقام وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در ستاد هماهنگي گسترش شبكه هاي بهداشتي و درماني كشور ، ورئيس انجمن تنظيم خانواده به سمت مشاور عالی در مسائل تحقیقاتی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران منصوب شد .
      دکتر حسین ملک افضلی به سمت مشاور عالی رئیس واحد پزشکی تهران در مسائل تحقیقاتی و بهداشتی منصوب شد

 

     در حكمي كه توسط دكتر طباطبائي رئيس واحد علوم پزشكي تهران به دکتر حسین ملک افضلی اعطاء شده است آمده است : دانشگاه آزاد اسلامی بعنوان یکی از ثمرات انقلاب اسلامی درطول حیات خود نقش ارزنده ای در تامین نیروی انسانی موردنیاز نظام سـلامـت جمهوری اسلامی ایران داشته است و واحدهای علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی با بهره مندی از دانش اعضای هیات علمی مهد پرورش متخصصان و کارشناسان متعهد و کارآمد در حیطه پزشکی هستند و اینک نظربه درایت ، تعهد و سوابق ارزنده علمی و اجرایی جنابعالی در امور تحقیقاتی و بهداشتی بالاخص راه اندازی شبکه افتخارآفرین بهداشت کشور ، جنابعالی را بعنوان مشاور عالی خود در مسائل تحقیقاتی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران منصوب می نمایم تا دانشگاه را در تحقق چشم اندازهای رفیع آن در گسترش حوزه علوم پزشکی یاری فرمائید . شایان ذکر است دكتر حسين ملك افضلي استاد ممتاز گروه آمار و اپيدميولوژي دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران بوده و مدتها رياست دانشكده بهداشت را برعهده داشته است. دکتر ملک افضلی همچنین در کارنامه درخشان و سوابق علمی و اجرائی خود و دركنار سایر وظایف آموزشی و تحقيقاتی خود ، چندی مسئولیت معاونت بهداشتي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و همچنين قائم مقامي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را در ستاد هماهنگي گسترش شبكه هاي بهداشتي و درماني كشور عهده دار بوده است وی علاوه بر آن رئيس انجمن تنظيم خانواده نيز مي باشد از جمله فعاليت هاي آموزشي مشاور عالی رئیس واحد پزشکی تهران مي توان به تاْسيس دپارتمان پزشكي اجتماعي در دانشكده هاي پزشكي و تاْسيس انجمن تنظيم خانواده در سال 1373 اشاره كرد . دکتر ملک افضلی با انجام تحقيقات مشاركت مردمي خود ، كه ابتدا در شهر ري انجام شد موفق شد جايزه كنترل جمعيت در سازمان ملل را از آن خود سازد بر اساس این پژوهش که زنان داوطلب خانه دار ی که تحت آموزش قرارگرفته اند. مسئوليت انتقال و آموزش پنجاه نفر از همسايه هاي خودشان را در مسائلي همچون آموزش بهداشت و تنظيم خانواده برعهده گرفته اند. اين طرح آن قدر حائز اهميت بود كه توانست جايزه كنترل جمعيت در سازمان ملل را از آن خود سازد. دکتر سیدمحمود طباطبائی رئیس دانشگاه واحد علوم پزشکی تهران با ابراز امیدواری از انتصاب ایشان وظایف خطیر و با اهمیتی رسیدگی به برنامه های بهداشتی و تحقیقاتی علوم پزشکی ، طراحی و تدوین فعالیتهای موثر برای تقویت بنیه علمی و ارتقاء وضعیت آموزشی دانشجویان علوم پزشکی .و توجه جدی به سیاستهای توسعه پژوهشی و فناوری درمقاطع تحصیلات تکمیلی ازجمله دستیاری ، دوره های پسادکتری و دکتری تخصصی و در نهایت تلاش جهت برقراری تعاملی سازنده با دانشگاهها و مراکز بین المللی به منظور توسعه برنامه های بهداشتی و تحقیقاتی را درارتباط با امور پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی و ایجاد فیلد بهداشتی مطابق با سیاست های توسعه دانشگاه را به دستان پر توان ایشان سپرده است . روابط عمومی واحد پزشکی تهران این انتصاب شایسته ا را به عموم خانواده بزرگ واحد علوم پزشکی تهران اعم از اساتید و دانشجویان مستعد وپژوهشگر تبریک گفته و توفیق روز افزون ایشان را در پیشبرد و شکوفائی هرچه بیشتر این واحد دانشگاهی خواستار است .

 

 
 

دکتر حسین ملک افضلی به سمت مشاور عالی رئیس واحد پزشکی تهران در مسائل تحقیقاتی و بهداشتی منصوب شد نسخه قابل چاپ

Preview