جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دکتر سيد محمود طباطبائی رئيس دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی با حضور در اولين جلسه هم انديشي دانشجویان عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشجویان به نقش و اولویت پژوهش به عنوان اصلی ترین راه پیشرفت جامعه و کشور در جهت تولید علم اشاره كرد و گفت:افزایش تولید علم در حوزه پزشکی باعث ارتقاء خدمات پزشکی نیز خواهد شد. وي با اشاره به اينكه ایجاد مراکز تحقیقاتی جدید در حوزه پزشکی، مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان از اولویت های دانشگاه آزاد است گفت : كميته تحقيقات دانشجويي با هدف پرورش دانشجويان پژوهشگر گروه علوم پزشكي در اين واحد دانشگاهي راه اندازي و تقويت مي شود.
      دكتر طباطبائي : كميته تحقيقات دانشجويي با هدف پرورش دانشجويان پژوهشگر گروه علوم پزشكي راه اندازي و تقويت مي شود.

 

     دکتر سيد محمود طباطبائی رئيس دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی با حضور در اولين جلسه هم انديشي دانشجویان عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشجویان به نقش و اولویت پژوهش به عنوان اصلی ترین راه پیشرفت جامعه و کشور در جهت تولید علم اشاره كرد و گفت : افزایش تولید علم در حوزه پزشکی باعث ارتقاء خدمات پزشکی نیز خواهد شد. وي با تشريح وضعيت وتوليدات علمي و پژوهشي در عرصه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی افزود : عليرغم توسعه كمي و مطلوبي كه در سطوح مختلف اين دانشگاه و در ابعاد مختلف داشته ايم متاسفانه در حوزه های پژوهشی شاهد رشد مناسب و در حد انتظاري نيستيم ، بنابراین ایجاد مراکز تحقیقاتی جدید در حوزه پزشکی، مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان از اولویت های دانشگاه آزاد است.< br> رئيس دانشگاه علوم پزشکی تهران با حمایت همه جانبه از پژوهش و پژوهشگران و همچنين سياست تصميم سازان دانشگاه آزاد اسلامي به اهمیت تعلیم و تعلم و در مكتب اسلام اشاره كرد . وي گفت : درمكتب اسلام بيش از هر مكتب ديگري به آموزش سفارش شده است رئيس دانشگاه علوم پزشکی تهران افزود : < br> نخستین معلمان، پیامبران الهی هستند که همواره کوشیده اند بندگان خدا را از نادانی رها سازند. دكتر طباطبائي اظهار نمود : < br> فطرت تکامل گرای انسان، او را موظف می کند که در مسیر رشد قدم بردارد. در حقیقت قرب الهی که هدف نهایی خداوند از خلقت انسان است، جز از طریق دست یابی به رشد، امکان پذیر نیست.و برای رشد انسان هیچ حد و مرزي وجود ندارد و او موظف است که هر لحظه بیشتر از قبل رشد کند. امام صادق (علیه السلام) می فرماید: «هر کس دو روزاز زندگيش با هم برابر باشد زیان کرده است، هر کس فردایش بهتر باشد، مورد غبطه ی دیگران واقع می شود و هر کس فردایش بدتر باشد از رحمت خدا دور شده است . ازاین روست که خداوند در نخستین آیه سوره «قلم» به قلم و آنچه می نگارد، سوگند یاد می کند.و نبی اکرم(ص) را با امر به خواندن مورد خطاب قرار می دهد و به او یادآور می شود که خداوند به وسیله «قلم» به انسان آنچه را نمی دانست، آموخت . < br> دكتر طباطبائي سپس با تقدير از فعاليت هاي دكتر علي سلگي مشاور اجرائي واحد علوم پزشگي تهران در راه اندازي كميته تحقيقات دانشجوئي در 20 سال قبل و در دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي گفت : < br> در آن زمان كه اساس راه اندازي كميته تحقيقات دانشجوئي به همت و اهتمام ايشان و جمعي از دانشجويان فعال و محقق شكل گرفت ، تصور نمي رفت كه از ميان اين هسته و تشكل دانشجوئي ، دانشمندان و نوابغ علمي بيرون بيايد كه امروز بر معتبر ترين كرسي هاي علمي دنيا تكيه زده باشند . دانشمندان محققي كه از ثمرات آنان دنيا بهره مند است و براي كشور اسلامي ما موجب افتخار است . و اينك دوباره ، فعال نمودن و تقويت كميته تحقيقات دانشجوئي را به ايشان مي سپاريم تا با همكاري ديگراساتيد پژوهشگر و دلسوزي كه همچون خانم دكتر شهرزاد خاكپور مسئول محترم باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ، دغدغه و تجربه پژوهش را در محيط آكادميك و در ميان دانشجويان مستعد اين واحد دانشگاهي دارند به ارتقاء و اعتلاء فرهنگ تحقيق ياري برسانند .< br> دکتر سلگی مشاوراجرایی واحد علوم پزشكي تهران نيز با ايراد سخنراني و خواندن و متن زيبا ومطولي دانشجويان را پاسداشت ميهن و زبان ملي فراخواند . وي با تاكيد بر اينكه وقت و زمان كوتاه دانشجوئي بسرعت مي گذرد گفت : مهمترين بدبختي ما اين است كه آموختن را به زمان آينده موكول مي كنيم . بيائيد تصميم بگيريد كه از عمر و جواني خود بخوبي و بخاطر حفظ اين آب و خاك ارزشمند تلاش كنيد و از هرچه كه در توان داريد كوتاهي نكنيد و اين را بدانيد كه مسئولان دانشگاه با كمال اشتياق و با عزم جزم كمر به همت بسته اند و تقويت كميته تحقيقات دانشجوئي از جمله اين اهداف است . < br> در ادامه اين نشست مريم محسني كيا دانشجوي پزشكي و پژوهشگر عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ، ضمن تقدير و تجليل از زحمات دلسوزانه و مشفقانه خانم دكتر شهرزاد خاكپور در مقام مسئول و راهگشاي تحقيقات دانشجوئي به طرح سوالات دانشجويان و كسب پاسخ از مسئولان پرداخت . < br>

 

 

 

 

دكتر طباطبائي : كميته تحقيقات دانشجويي با هدف پرورش دانشجويان پژوهشگر گروه علوم پزشكي راه اندازي و تقويت مي شود. نسخه قابل چاپ

Preview