جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    طی حکمی از سوی دکتر سیدمحمود طباطبائی رئیس دانشگاه واحد علوم پزشکی تهران
دکتر حسن افتخار اردبيلي بعنوان معاون پژوهش و فناوري دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران
دكتر خليل علي محمد زاده بعنوان معاون دانشجوئي دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران
مهندس شهسواری به سمت معاون عمرانی دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران
دكتر محمد رضا زرين دست بعنوان رئيس دانشكده علوم نوين با نگاه به طب ترميمي
منصوب شدند .
      انتصاب چهار معاون در دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران

 

     در این احكام آمده است :دانشگاه آزاد اسلامی بعنوان یکی از ثمرات انقلاب اسلامی درطول حیات خود نقش ارزنده ای در تامین نیروی انسانی موردنیاز نظام سـلامـت جمهوری اسلامی ایران داشته است . واحدهای علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی با بهره مندی از دانش اعضای هیات علمی مهد پرورش متخصصان و کارشناسان متعهد و کارآمد در حیطه پزشکی هستند که البته با بازنگری ساختار و استفاده از سایر ظرفیت های موجود ، زمینه ارتقای کیفی بیش از پیش آموزش ، پژوهش و ارائه خدمات دراین مجموعه عظیم علمی فراهم است . اميد است نظربه تعهد و تجربیات گرانقدري كه درحوزه علوم پزشکی داريد و با توجه به هماهنگی انجام شده با قائم مقام محترم ریاست عالیه دانشگاه در حوزه علوم پزشکی ، دانشگاه را در تحقق چشم اندازهای رفیع آن در گسترش حوزه علوم پزشکی یاری فرمائید . شایان ذکر است چندی پیش نیز دکتر سیدعباس صفوی نائینی به سمت معاون آموزشی و دکتر سیدحسن مقدم نیا به عنوان رئيس دانشكده پيراپزشكي و دکتر علي سلگي به سمت مشاور اجرائی ریاست دانشگاه در این واحد دانشگاهی منصوب و منشاء خدمات شده اند .

 

 

 

 

 

انتصاب چهار معاون در دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران نسخه قابل چاپ

Preview