جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      انتصاب مدیر کل اداره امور آموزشی در واحد پزشکی تهران

 

     

طی حکمی از سوی دکتر احمد فیروزان رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران ، دکتر امیر عباس لشگری  به سمت مدیر کل امور آموزشی در حوزه معاونت آموزشی واحد پزشکی تهران و زیر نظر دکتر فرهاد ادهمی مقدم منصوب گردید.

دکتر لشگری از فارغ التحصیلان همین واحد دانشگاهی است که از سال 78  تا کنون در استخدام واحد پزشکی تهران بوده ودربیمارستانهای طرف قرارداد دانشگاه مانند بیمارستان شرکت نفت ،شریعت رضوی ، شهید معیری وطرفه بعنوان نماینده آموزشی مشغول خدمت بوده است . گفتنی است یکی از سوابق اجرایی وی ریاست کمیته پزشکی ورزشی از سال 1381 واحد پزشکی بوده است .

 

 
 

انتصاب مدیر کل اداره امور آموزشی در واحد پزشکی تهران نسخه قابل چاپ

Preview