جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دكتر سید عباس صفوی نائینی معاون آموزشي واحد علوم پزشكي تهران طي گزارشي از برگزاري دوره تابستاني و نحوه انتخاب واحد براي گذراندن دروس عمومي و براي كليه دانشجویان گروه علوم پزشكي خبر داد . دروس مربوط به دوره تابستان از روز 21 تیر ماه آغاز و تا 30 مرداد ماه سال 1393 ادامه خواهد داشت
دانشجويان مي توانند جهت ثبت نام اينترنتي و كسب اطلاعات بيشتر به آدرس الكترونيكي سایت واحد پزشکی تهران مراجعه نمايند.http://www.iautmu.ac.ir
      برگزاري دوره تابستاني و اعلام تقويم دانشگاهي در واحد علوم پزشكي تهران

 

     دكتر سید عباس صفوی نائینی معاون آموزشي واحد علوم پزشكي تهران طي گزارشي از برگزاري دوره تابستاني و نحوه انتخاب واحد براي گذراندن دروس عمومي و براي كليه دانشجویان گروه علوم پزشكي خبر داد .
معاون آموزشي واحد علوم پزشكي تهران درباره جدول زمانبندي و چگونگي انتخاب واحد اينترنتي دوره تابستان دانشجویان گفت : دروس مربوط به دوره تابستان از روز 21 تیر ماه آغاز و تا 30 مرداد ماه سال 1393 ادامه خواهد داشت . وي افزود: تاريخ ثبت نام اينترنتي دانشجويان از نوزدهم تيرماه لغايت بيستم تيرماه خواهد بودوبه منظور دسترسي هر چه بهتر دانشجويان آدرس الكترونيكي زير بر روی سایت واحد پزشکی تهران قرار گرفته است . http://www.iautmu.ac.ir
معاون آموزشي واحد علوم پزشكي تهران گفت : پيرو هماهنگي هاي انجام شده ، دروس مربوط به دوره تابستان 93 توسط مسئولان و كارشناسان آموزشي دانشكده مهندسی بهداشت برگزار خواهد شد و تاريخ برگزاري امتحانات نيز در اولين هفته شهريور ماه( از1 شهريور تا 6 شهريور ) پيش بيني شده است .
دكتر صفوي تاكيد نمود : دانشجويان فقط در تاريخ هاي اعلام شده مجاز به انتخاب واحد مي باشند و مطابق آيين نامه آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي ثبت نام با تاخير در دوره تابستان مجاز نمي باشد .
شايان ذكر است : برنامه انتخاب واحد اينترنتي دانشگاه با امكاناتي بسيار زياد و امنيت 100 درصد و خطاي صفر در نيم سال دوم سال تحصيلي 93- 94 در تاريخ هاي اعلام شده انجام مي گردد كه از طريق سايت اينترنت واحد پزشكي به اطلاع دانشجويان رسانده مي شود .

 

 

 

 

برگزاري دوره تابستاني و اعلام تقويم دانشگاهي در واحد علوم پزشكي تهران نسخه قابل چاپ

Preview